10. edycja

Nowa edycja akcji „Łowca Polskiego” – pod hasłem „Rok gęgawy” – właśnie się rozpoczęła. Będzie wyjątkowa, bo jubileuszowa.

shutterstock_476412217_p

Jubileusz zobowiązuje, więc kolejna – dziesiąta! – edycja ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola” powinna być, w zamierzeniach redakcji „Łowca Polskiego” i pozostałych współorganizatorów tej akcji, wyjątkowa pod każdym względem. Chcielibyśmy, by wystartowały w niej wszystkie szkoły uczestniczące w „Roku bażanta” i co najmniej kilkadziesiąt nowych placówek. W ten sposób z jednej strony poszerzylibyśmy zasięg naszych proeko­logicznych działań, z drugiej zaś szkoły z doświadczeniem w programie konty­nuowałyby swoją pracę, sadząc remizy śródpolne, a także poszerzały wiedzę o potrzebach przyrody.

Liczymy, że w program „Ożywić pola” szerzej i jeszcze aktywniej niż dotąd zaangażują się myśliwi oraz koła łowieckie. W dzisiejszej sytuacji jest to szczególnie ważne. Promocja łowiec­twa jako ważnego elementu systemu ochrony przyrody oraz pozyskiwanie sojuszników wśród ludzi młodych i elit opiniotwórczych, jakimi są śro­dowiska nauczycielskie, to obecnie kluczowe zadanie dla naszej społecz­ności. Musimy na co dzień, w swoich środowiskach lokalnych, tam, gdzie polujemy i prowadzimy gospodarkę łowiecką, pokazywać miejscowym społecznościom, że jesteśmy potrzebni – przyrodzie i młodym ludziom, których możemy nauczyć rozumienia, jak funkcjonuje środowisko naturalne i jak je chronić.

Symbolem dziesiątej edycji naszego programu jest gęś gęgawa. Od razu wyjaśniamy – bo mieliśmy już sporo telefonów do redakcji w tej sprawie – że w żaden sposób nie ustawia to w gor­szej pozycji myśliwych i szkół z tych rejonów Polski, gdzie gęgawy nie mają swoich miejsc lęgowych (choć zdarza się je obserwować na przelotach), a doty­czy to większości polskiego terytorium. Przypominamy, że przed laty mieli­śmy także edycję pod znakiem „Roku cietrzewia”, a więc gatunku jeszcze rzadziej spotykanego, i nie przeszka­dzało to żadnej ze startujących wówczas szkół. Pamiętamy też „strach” części uczestników programu „Ożywić pola” w pierwszych miesiącach „Roku trznadla”, a potem satysfakcję z możliwości zdobycia nowej wiedzy o tym ciekawym gatunku.

Mirosław Głogowski
ogólnopolski koordynator programu „Ożywić pola”

fot. Shutterstock

W „Roku gęgawy” mniejszy nacisk niż w dziewiątej edycji akcji położymy na ocenę stron internetowych poszczególnych szkół o naszym programie. W zamian będziemy mocno promować – i nagradzać – infor­mowanie nas na co dzień o kolejnych wydarzeniach związanych z „Rokiem gęgawy”, jakie odbywać się będą w poszczególnych szkołach. Liczymy, że będziemy dostawać jak najczęściej ze szkół i od myśliwych krótkie relacje (plus zdjęcia) z takich zdarzeń. Mamy zamiar, by każda z takich wiadomości znalazła się na stronie www.ozywicpola.pl. Czekamy na informacje od Was i na zdjęcia, które prosimy przesyłać pod adresem: poczta@lowiec.pl.

lowiec_baner_10_2016

lowiec_baner_09_2016_2 lowiec_baner_09_2016_3
  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter