800 lat Piotrkowa

Piotrków Trybunalski to miasto z wielkimi zasługami w dzie­jach Rzeczypospolitej, które było między innymi pierwszą siedzibą Trybunału Głównego Koronnego.

W grodzie przez wieki odbywały się zjazdy szlachty, rycerstwa i duchowień­stwa. To tutaj po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej obradował parlament składający się z Sejmu i Senatu.

Miasto w tym roku świętowało jubi­leusz swojego 800-lecia. W obchody tego jubileuszu wpisali się również myśliwi, którzy na początku lipca zorga­nizowali Myśliwską Imprezę Kulturalną na piotrkowskiej Starówce. Prawdziwą myśliwską ucztę przygotował dla miesz­kańców Piotrkowa Grzegorz Russak, wydając tysiąc porcji zupy gulaszowej. Dodatkowo firma PROVINCJA miała stoisko, na którym można było skoszto­wać wędlin z dziczyzny. Całość imprezy dopełniły koncert Reprezentacyjnego Zespołu Polskiego Związku Łowieckiego oraz zespołu muzyki myśliwskiej „Trom­pes de Pologne”.

– Bardzo się cieszymy z ogromnego zainteresowania ze strony mieszkań­ców. Zarówno występy artystyczne, jak i dziczyzna przyciągnęły tłumy. Wyda­rzenie świetnie wpisało się w jubileusz 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego, a dodatkowo było świetną promocją tradycji i kultury myśliwych – podsumo­wał imprezę Krzysztof Chojniak, prezy­dent miasta.

Dorota Bułacińska

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 18 Jan 2018

  • 17 Jan 2018

  • 15 Jan 2018

  • 13 Jan 2018

  • 12 Jan 2018

  • 11 Jan 2018

  • 10 Jan 2018

  • 9 Jan 2018

  • 7 Jan 2018

  • 6 Jan 2018