800 lat Piotrkowa

Piotrków Trybunalski to miasto z wielkimi zasługami w dzie­jach Rzeczypospolitej, które było między innymi pierwszą siedzibą Trybunału Głównego Koronnego.

W grodzie przez wieki odbywały się zjazdy szlachty, rycerstwa i duchowień­stwa. To tutaj po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej obradował parlament składający się z Sejmu i Senatu.

Miasto w tym roku świętowało jubi­leusz swojego 800-lecia. W obchody tego jubileuszu wpisali się również myśliwi, którzy na początku lipca zorga­nizowali Myśliwską Imprezę Kulturalną na piotrkowskiej Starówce. Prawdziwą myśliwską ucztę przygotował dla miesz­kańców Piotrkowa Grzegorz Russak, wydając tysiąc porcji zupy gulaszowej. Dodatkowo firma PROVINCJA miała stoisko, na którym można było skoszto­wać wędlin z dziczyzny. Całość imprezy dopełniły koncert Reprezentacyjnego Zespołu Polskiego Związku Łowieckiego oraz zespołu muzyki myśliwskiej „Trom­pes de Pologne”.

– Bardzo się cieszymy z ogromnego zainteresowania ze strony mieszkań­ców. Zarówno występy artystyczne, jak i dziczyzna przyciągnęły tłumy. Wyda­rzenie świetnie wpisało się w jubileusz 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego, a dodatkowo było świetną promocją tradycji i kultury myśliwych – podsumo­wał imprezę Krzysztof Chojniak, prezy­dent miasta.

Dorota Bułacińska

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter