Budki w Łęknicy

Szkoła Podstawowa w Łęknicy, uczestnicząca w pro­gramie „Ożywić pola”, wiele uwagi poświęca pta­kom, które – jak piszą koordynatorzy z lubuskiego – „towarzyszą ludziom od zawsze i ożywiają w spo­sób namacalny nasze otoczenie, a (…) oprócz umila­nia życia człowiekowi, ptaki spełniają też ważną rolę w środowisku”.

Dlatego łęknicka podstawówka zawiesza kolejne budki lęgowe. Jesienią rozwieszane były budki, w których zamiesz­kają i przystąpią do lęgów sowy i dzikie kaczki – licznie wystę­pujące w Parku Mużakowskim. Zimą z kolei wieszano budki dla mniejszego ptactwa.

Dzięki specjalnej lekcji przyrody, przeprowadzonej w stycz­niu tego roku przez myśliwą-koordynator akcji Justynę Górecką, uczniowie łęknickiej podstawówki bez większych problemów wskazują różnice między gęgawą, zbożówką i białoczelną. Oprócz kwestii wyglądu i różnic między gatun­kami dzieci dowiedziały się również, czym się gęsi żywią i jakie czyhają na nie niebezpieczeństwa.

Na tym nie koniec aktyw­ności w Łęknicy. Zorgani­zowano także m.in. „Dzień Jeża” i warsztaty ekologiczne w ramach kampanii eduka­cyjnej pod nazwą „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz”.

JG

  

 

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018