Budki w Łęknicy

Szkoła Podstawowa w Łęknicy, uczestnicząca w pro­gramie „Ożywić pola”, wiele uwagi poświęca pta­kom, które – jak piszą koordynatorzy z lubuskiego – „towarzyszą ludziom od zawsze i ożywiają w spo­sób namacalny nasze otoczenie, a (…) oprócz umila­nia życia człowiekowi, ptaki spełniają też ważną rolę w środowisku”.

Dlatego łęknicka podstawówka zawiesza kolejne budki lęgowe. Jesienią rozwieszane były budki, w których zamiesz­kają i przystąpią do lęgów sowy i dzikie kaczki – licznie wystę­pujące w Parku Mużakowskim. Zimą z kolei wieszano budki dla mniejszego ptactwa.

Dzięki specjalnej lekcji przyrody, przeprowadzonej w stycz­niu tego roku przez myśliwą-koordynator akcji Justynę Górecką, uczniowie łęknickiej podstawówki bez większych problemów wskazują różnice między gęgawą, zbożówką i białoczelną. Oprócz kwestii wyglądu i różnic między gatun­kami dzieci dowiedziały się również, czym się gęsi żywią i jakie czyhają na nie niebezpieczeństwa.

Na tym nie koniec aktyw­ności w Łęknicy. Zorgani­zowano także m.in. „Dzień Jeża” i warsztaty ekologiczne w ramach kampanii eduka­cyjnej pod nazwą „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz”.

JG

  

 

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter