Chart celtycki

Potocznie nazywa się go hisz­pańskim chartem, jednak kynolodzy utrzymują, że bez­pośredni potomek antycznej rasy, znanej jako canis gallicus (dosł. pies celtycki), zasługuje na wyodrębnie­nie i odróżnienie od pozostałych chartów.

Nazywa się go galgo espa­nol – dla odróżnienia od pozostałych galgos, którym to mianem Hiszpanie określają wszystkie charty. Ten szybki i elegancki pies cieszy się na Półwyspie Iberyjskim niesłabnącą popularno­ścią i wciąż używany jest do polowań na króliki i zające, a także zdobywa uznanie jako pies wyścigowy.

O mały włos nie doszło do cał­kowitego zagubienia tej rasy, kiedy na początku XX wieku spora część hiszpańskich hodowców usiłowała ją poprawić, krzyżując galgo z grey­houndem i „poprawiając” w ten sposób jego wyścigowy charakter. Jak wiadomo, tego rodzaju pomysły nie zawsze się udają i dzisiejsi potomko­wie tego eksperymentu znakomicie sprawdzają się na szybkich, krótkich i płaskich dystansach, ale zdecydo­wanie ustępują psom czystej krwi wytrzymałością na długich dystansach i zdolnościami do pracy w zróżnico­wanym terenie.

Okazuje się, że różnice te mają swoje fizjologiczne podstawy. Bada­nia porównawcze galgo espanol z najbliżej spokrewnionymi rasami chartów doprowadziły do bardzo cie­kawych obserwacji – w krwi galgos stwierdzono między innymi zwięk­szoną liczbę czerwonych krwinek. Szczegółowe wnioski z tych badań potwierdzają zwiększoną wydolność dystrybucji tlenu w organizmach tych zwierząt, znacząco większą kon­centrację elektrolitów oraz zdol­ność do utrzymywania optymalnego poziomu kwasów i zasad. Do tego stopnia, że w najnowszych opraco­waniach weterynaryjnych dotyczą­cych tej rasy podkreśla się koniecz­ność indywidualnej interpretacji wyników badań. Co ciekawe, różnice te przekładają się również na inne charakterystyczne cechy tej rasy, w tym przede wszystkim na zdecydo­wanie zwiększoną odporność na łam­liwość kości.

Piotr Leśniewski / fot. Shutterstock.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter