Nie dajmy się obrażać

W Villarreal – mieście położonym we wschodniej części Hiszpanii, we wspólnocie autonomicz­nej Walencji – w połowie kwietnia br. zakoń­czył się proces jednego z tamtejszych myśliwych przeciwko autorowi wulgarnych komentarzy na profilu społeczno­ściowym.

Członek Andaluzyjskiej Federacji Łowieckiej zdecydował się w ten sposób odpowiedzieć na zarzuty jednego z przeciwników łowiectwa, który w publicznych komentarzach wyrażał swoją miłość do zwierząt, w wul­garny sposób formułując swoje opinie na temat łowiectwa i demonstrując swoją gotowość do osobistej konfrontacji z myśliwym.

Sąd pierwszej instancji podzielił opinię praw­ników Andaluzyjskiej Federacji Łowieckiej reprezentujących swo­jego członka, uznając, że tego rodzaju zachowa­nie i tego rodzaju poziom dyskusji mają charakter obraźliwy i wykraczają poza dopuszczalne normy debaty publicznej, i ska­zał sprawcę na grzywnę w wysokości 600 euro. To precedensowy sukces andaluzyjskich myśliwych, którzy postanowili podjąć wyzwanie i sprzeciwić się nasilającej się niechęci i wulgarnej krytyce ich pasji, koordynując swoje działania pod egidą macierzystego związku.

– Andaluzyjska Federacja Łowiecka nie zamierza tolero­wać agresywnego, obraźliwego i wulgarnego tonu komenta­rzy kierowanych pod adresem swoich członków. Nie możemy zagwarantować sukcesu w każdym wypadku, ale z pewnością podejmiemy każde wyzwanie i z całą stanowczością będziemy piętnować każde tego rodzaju zachowanie – stwierdził José María Mancheño, przewodniczący federacji. – Nasi prawnicy są przygotowani i pozostają do dyspozycji naszych człon­ków – dodał, przypominając, że tego rodzaju pomoc prawna oferowana jest wszystkim członkom federacji bezpłatnie. Jak słusznie podkreślił to Mancheño, ten hiszpański przykład jest dowodem na to, że europejscy myśliwi wcale nie są bezsilni wobec nasilającej się niechęci do nich, która coraz częściej przybiera formę internetowego hejtu, i nie ma żadnego uspra­wiedliwienia dla tolerowania tego rodzaju zachowań.

Gabriel Wolniewicz / fot. iStock.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter