Edukacja po siedlecku

Myśliwi wiedzą, jak ważna jest w ostatnim czasie społeczna akceptacja łowiectwa.

Sympatię można zaskarbić, organizując pikniki i spotkania, ale najlepiej przez edukację przyrodniczą. Na to ostatnie rozwiązanie zdecydowało się KŁ „Podlasiak” z Siedlec.

W połowie czerwca w stanicy koła odbył się nał prowadzonego przez kilka tygodni projektu edukacji przy- rodniczo-ekologicznej, w którym wzięło udział ponad 180 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Bielanach Jarosławach. Pomysłodawczynią całej akcji była dyrektorka szkoły, która nie tylko zaangażowała do projektu myśliwych, ale zdobyła także wsparcie nansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z dotacji przekazanych przez gminę Bielany.

– Naszym celem było zwiększenie świadomości przyrodniczej uczniów – mówi Renata Kalicka, dyrektor Zespołu Oświatowego im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach. – Chcieliśmy, aby dzieci mogły zobaczyć zwierzęta nie tylko na zdjęciach i obrazkach, ale także na żywo w ich naturalnym środowisku.

Zależało nam, aby uczniowie naszej placówki zrozumieli, na czym polega praw- dziwa ochrona zwierząt i ich biotopów. Dlatego o pomoc w przeprowadzeniu zajęć poprosiłam myśliwych.

Szkoła zakupiła 12 fotopułapek, które zostały przekazane kołu łowieckiemu. W trakcie tygodniowych zajęć terenowych myśliwi wraz z grupami uczniów z poszczególnych klas codziennie prowadzili zajęcia na łonie natury. Pokazali urządzenia łowieckie, przed- stawili historię łowiectwa, opowiadali o biologii zwierząt, uczyli rozpoznawać tropy. Dzieci odbyły nocną wyprawę do łowiska, podczas której obserwowały zwierzynę. Każdego dnia zdjęcia
i lmy z fotopułapek ustawionych
na przesmykach i karmowiskach były omawiane podczas zajęć w stanicy.

– Nasze koło od lat współpracowało z kilkoma podstawówkami – mówi Adam Skorupka, łowczy koła. – Nigdy jednak nie zdarzyło się nam organizować zajęć na taką skalę! Cieszy nas fakt, że z inicjatywą zorganizowania tygodnia edukacji przyrodniczej wyszli nauczyciele, a nie myśliwi. Świadczy to, że w oczach pedagogów to właśnie my jesteśmy prawdziwymi ekologami dbającymi o nasze środowisko.

Na zakończenie myśliwi zaprosili wszystkich uczestników akcji na wspólne ognisko. Po degustacji potraw z dziczyzny każdy z uczniów został obdarowany książkami o tema- tyce przyrodniczej i specjalnie wydanym na tę okazję znaczkiem.

Wacław Matysek

edukacja2sm

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter