Elektroniczny otok

Czterdzieści lat temu w Finlandii powstała firma Tracker, która od początku swojego istnienia specjalizuje się w produkcji urządzeń śledzących dla psów myśliwskich. Właściciele firmy, a także pracownicy to myśliwi i pasjonaci psów.

Pierwsze urządzenie firma Trac­ker zbudowała w 1977 roku. Działało na zasadzie telemetrii radiowej. Obroża psa emitowała sygnał, a odbiornik z dużą anteną emitował różne dźwięki w zależności od siły sygnału. Dzięki czemu można było określić kierunek i przybliżoną odle­głość psa. Z czasem telemetria została jednak zastąpiona technologią GPS.

W 2001 roku Tracker jako pierwszy na świecie opracował system śledzenia za pomocą sieci komórkowych i GPS. Do kamizelki ochronnej włożono tele­fon komórkowy ze specjalnym opro­gramowaniem. Telefon przesyłał SMS-y, a przewodnik psa na drugim telefonie otrzymał wiadomości, co pozwalało obserwować pozycje psów.

Dziesięć lat temu, kiedy pojawiły się pierwsze „inteligentne telefony”, opracowano aplikację Tracker Hunter, a na rynek trafił pierwszy model obroży Tracker G400, który śledził pracę psów za pośrednictwem mobilnych danych.

Tracker podąża za szybkim rozwo­jem smartfonów i dzięki temu w 2012 roku uruchomił aplikację dla Andro­idów, a trzy lata temu pojawił się kolejny model obroży G1000 Maximal, który odbiera sygnał z sieci komórkowej 2G i 3G i jest zgodny z iPhonem i iPadem.

Urządzenia te są stosowane głów­nie w Skandynawii do monitorowania reniferów, a w Europie wykorzystywane są w badaniach jeleni, wilków i rysi. Czterdzieści lat doświadczeń i rozwoju pokazało, że firma jest liderem na rynku w śledzeniu pracy psów. Dlatego pod­czas polowań zbiorowych coraz częściej możemy zauważyć psy, które wyposa­żone są w obroże lokalizacyjne.

Od ponad roku na polskim rynku dostępne są obroże firmy Tracker. W przeszłości nasze psy pracowały i nie potrzebowały żadnego GPS, ale tak było kiedyś. Dziś polowanie jest już inne, a nasze wymagania znacząco się zwięk­szyły. Najcenniejszy na polowaniu jest czas! Obroże Tracker zapewniają śledze­nie psów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możemy podejmować właściwe działania w zależności od sytuacji. Dodatkowo występują też nowe zagro­żenia, z którymi dawniej nie mieliśmy do czynienia jak rozwijająca się szybko sieć dróg oraz wilki, od których już zdą­żyliśmy się odzwyczaić, dlatego dobry system lokalizacji jest wstanie zapewnić bezpieczeństwo psom.

System Tracker będzie najbardziej użyteczny dla myśliwych, którzy polują z psami na dziki, oraz dla posokowców i tropowców dochodzących postrzałki. Najważniejszą korzyścią fińskiego sys­temu jest z jednej strony odszukanie psów podczas polowania, a z drugiej strony mamy możliwość nawiązania bez­pośredniego kontaktu przez wykonanie „telefonu do psa” i słuchanie tego, co robi (szczeka, czy biegnie, czy ma kontakt z innym zwierzęciem, np. z wilkiem).

Szybkie zlokalizowanie psa jest czę­sto wykorzystywane przez zawodowych podkładaczy. Bardzo często w przypadku polowania z kilkoma psami po zakoń­czeniu miotu okazuje się, że jeden jest już 2 km od nas w kierunku północnym, a drugi szybko zmierza na południe. W takich przypadkach musimy zdecydo­wać, którą drogą podążyć, aby odwołać psa i jak najszybciej stanąć z całą sforą do następnego miotu.

Bardzo często zdarza się, że psy idą za postrzałkiem, a dzięki takiej wie­dzy możemy przewidzieć trasę ucieczki i ustawić się we właściwym miejscu, aby szybko dostrzelić uchodzącą sztukę. Tylko system Trackera daje nam taką możliwość. Inne dostępne urządzenia oparte na technologii radiowej tracą kontakt w zależności od terenu w odle­głości 1–2 km. Jeśli psy pracują blisko, przewodnik pewnie będzie zadowolony z ich działania. Jednak dla myśliwych pracujących z silnymi psami potrzebny jest bardziej niezawodny system, który nie ma żadnych ograniczeń, szczegól­nie jeśli chodzi o odległość śledze­nia i działa w obszarach, gdzie jest słaby zasięg sieci komórkowych.

Obroże Tracker to doskonałe narzę­dzie do nauki naszych psów. Wielu myśliwych boryka się z nauczeniem swoich psów powrotu do przewodnika. Użytkując systemy oparte na częstotli­wościach radiowych, mają ograniczoną odległość śledzenia, co zmusza ich do szukania psów po każdym pędze­niu. Takie działanie skutkuje najczęściej tym, że psy zaczynają przyzwyczajać się, że właściciel zawsze je odnajduje i zwyczajnie przestają same wracać. Z obrożami firmy Tracker cały czas kon­trolujemy sytuację i możemy spokojnie poczekać, aż psy same wrócą do punktu wyjścia, a w razie niebezpieczeństwa możemy im pomóc. Czas pracy bate­rii w interwale co minutę od 36 do 48 godzin.

Głównym zadaniem opisywanego systemu jest śledzenie trasy psa podczas podążania za ranną zwierzyną. Ponie­waż w każdym przypadku nie możemy przewidzieć odległości, na jaką pies się oddali podczas gonu, ograniczenie zakresu jest olbrzymią wadą. Zwłaszcza gdy jeleń lub dzik nie zalega, a pies goni zwierzynę kilka kilometrów.

Dzięki obroży Tracker wiarygod­nie oceniamy sytuację i mamy dodat­kowo możliwość nanoszenia w każdej chwili szczególnych punktów w czasie pracy, np. zestrzału czy łoża. Naniesione punkty są koordynatami geograficznymi, które z łatwością można udostępnić lub przesłać innym użytkownikom systemu w każdej chwili, jako wiadomość SMS. Możliwość oznaczania np. pozostawio­nego samochodu ułatwia nam bardzo poruszanie się w nieznanym terenie.

Dzięki nieograniczonej odległości, śledzeniu w czasie rzeczywistym psów, myśliwy może podjąć ważną decyzję, np. o powrocie do samochodu i podje­chaniu kilku kilometrów, dzięki czemu zaoszczędzimy czas, a nasza praca będzie bardziej efektywna.

Martyna Binek-Kasperkowiak

System Tracker oferuje:

 • śledzenie w czasie rzeczywistym (z odczytem pozycji co 3 sekundy),
 • informuje o częstotliwości szczekania psa i powiadomienia o tym,
 • pozwala na komunikację w obrębie systemu z innymi użytkownikami
 • czas pracy baterii do 48 godzin
 • bezpośrednie połączenie telefoniczne z obrożą psa i odsłuch pracy lub otoczenia

Przegląd cen:

 • G400FI Tracker™ – 2299 zł
 • Tracker G500FI Czarne Magnum™ – 2699 zł
 • Tracker™ G1000 Maximal – 3149 zł
 • SUPRA by Tracker – 3599 zł
 • Karta Tracker SIM (dla każdej obroży) – 80 zł
 • Tracker for Android / iOS roczna licencja – 259 zł

Dystrybucja i sprzedaż

F.U.H. DEKA

www.sklep.bearbusters.pl

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter