Fenomen Łęknicy

Szkoła Podstawowa w Łęknicy już po raz drugi uczestniczy w programie „Ożywić pola”. 

W poprzedniej edycji dzieci z tej lubuskiej placówki znalazły się w gronie finalistów, co bardzo zachęciło uczniów, a także nauczycieli, myśliwych i rodziców do aktywnych działań w „Roku gęgawy”.

Widać to po liczbie organizo­wanych wydarzeń związa­nych z naszym programem. Kilka miesięcy temu na łamach „Łowca Polskiego” pisaliśmy już o aktywno­ści Łęknicy. Tamtejsza podstawówka zawiesza kolejne budki lęgowe. Rozwie­szane były budki dla sów oraz mniej­szego ptactwa.

Dzięki specjalnej lekcji przyrody przeprowadzonej przez koordynator akcji Justynę Górecką dla uczniów łęk­nickiej podstawówki nie stanowi już większych problemów wskazanie różnic między gęgawą, gęsią zbożową a bia­łoczelną. Na tych zajęciach uczniowie uczyli się także, na jakie elementy mają zwracać uwagę przy obserwacji prze­latujących ptaków, aby móc właściwie zidentyfikować poszczególne gatunki dzikich gęsi.

Wiosna przyniosła kolejne akcje i nowe pomysły. Łęknica wyspecja­lizowała się m.in. w przyrodniczych konkursach fotograficznych. Tematem najciekawszego takiego konkursu był „Fenomen lotu ptaka”, a uchwycenie ptaka w locie nie należy do łatwych. Warto więc przypomnieć jego laure­atów: Ola Gamalczyk, Martyna Majew­ska, Zuzia Dżumyło, Julia Ślebiedzińska, Ola Pietrzyk oraz Kasia Jańska.

Łęknica nie zapomina – co ważne – o remizach. Do założonej w „Roku bażanta” remizy dosadzono 400 kolej­nych drzew i krzewów! Wokół oczka wodnego, które znajduje się w central­nym punkcie remizy, uczniowie – przy wsparciu myśliwych z WKŁ „Cietrzew” z Warszawy oraz leśników z Nadle­śnictwa Lipinki – wyspowo posadzili krzewy owocodajne: derenie, śliwy, sza­kłaki oraz berberysy.

Jest wreszcie coś, co wyróżnia Łęk­nicę wśród innych uczestników „Roku gęgawy”. To stały kontakt z naszą redakcją. Koordynatorka akcji Wioletta Szreiber systematycznie – o co prosili­śmy i do czego zachęcamy wszystkich uczestników naszego programu – infor­mowała nas o kolejnych wydarze­niach realizowanych w jej placówce w dziesiątej edycji programu „Ożywić pola”. Tych e-maili, ze zdjęciami i krót­kimi opisami poszczególnych działań, dotarło do nas aż 57! W ten sposób na bieżąco mogliśmy śledzić, co działo się w szkole, i cieszyć się, że dzieci i dorośli z tej lubuskiej miejscowości z zapałem działają w „Roku gęgawy”. Wioletta Szreiber wspaniale potrafi pokazać, jak bardzo Łęknicy zależy na proekologicznym działaniu!

Mirosław Głogowski

ogólnopolski koordynator programu „Ożywić pola”

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus