Gęsi w Pogwizdowie

Pod hasłem „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa” zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.

Gęgawy zbożowe i białoczelne „przyleciały” na Podkarpacie w czasie obecnej edycji akcji „Ożywić pola”. Stało się to za sprawą Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Święty Hubert wzorem współczesnego eko­loga”, który po raz 13. został zorganizo­wany przez Zespół Szkół w Pogwizdo­wie Nowym.

Konkursowi od początku patronuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie, a jego głównym celem jest propago­wanie historii i tradycji regionalnych związanych z kultem św. Huberta oraz kształtowanie postawy człowieka świa­domego swego wpływu na środowisko.

W związku z „Rokiem gęgawy” uczestnicy jednej z kategorii konkursu mieli za zadanie przedstawić „Dzikie gęsi w krajobrazie Polski”. I chociaż konkurs, którego podsumowanie zorganizowano w grudniu ubiegłego roku, przeszedł już do historii, to gęsi będą królowały jeszcze cały rok w kalendarzu pokonkursowym.

(RC)

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018