Hiszpańskie sierpówki

Będziemy polować! – mówią hiszpańscy myśliwi, choć obecnie obowiązuje zakaz polowań na sier­pówki.

Tamtejsze prawo dostosowane zostało do wymogów dyrektywy ptasiej i popularne niegdyś w nie­których rejonach Hiszpanii polowania na gołębie zostały wstrzymane. Przedstawiciele federacji hiszpańskich związ­ków łowieckich i regionalnych organizacji myśliwskich zapowiedzieli niedawno, że – wbrew stanowisku swojego ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych – podejmą kroki prawne zmierzające do równoprawnego traktowania mieszkańców Unii Europejskiej.

– Nie możemy sobie pozwolić, by traktowano nas jako obywateli drugiej kategorii. Dlaczego mamy chro­nić gatunki, na które polują nasi sąsiedzi i które strzelane są przez większość europejskich myśliwych? Gdzie jest nasz minister? – pytają. W Europie na sierpówki można polować w: Austrii, Belgii, na Cyprze, w Czechach, Danii, we Fran­cji, w Niemczech, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Jak dotąd myśliwskie protesty i petycje kierowane pod adre­sem rządu spotykały się z całkowitą obojętnością i brakiem zainteresowania.

Hiszpańscy myśliwi wyjątkowo krytycznie oceniają swojego ministra ochrony środowiska i zasobów natu­ralnych. Zresztą nie tylko oni. Zdaniem mieszkańców obszarów wiejskich, pani Isabel Garcia Tejerina realizuje „antyśrodowiskową politykę mieszczuchów”. Zarzuca się jej, że choć związana rodzinnie ze wsią, pozostaje całkowi­cie obojętna na jej problemy i potrzeby, służąc interesom pseudoekologicznych aktywistów.

Myśliwi zamierzają wziąć sprawy we własne ręce i samo­dzielnie pilotować losy swojego wniosku skierowanego do Par­lamentu Europejskiego. I chociaż ostateczne powodzenie takiego rozwiązania wydaje się wątpliwe, Hiszpanie z pewnością znajdą liczne grono sympatyków wśród europejskich myśliwych.

Paweł Tarski / fot. Dimitri “Diti” Torterat (commons.wikimedia.org), maxpixel.freegreatpicture.com (CC0 1.0), Shutterstock.

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus