Hubertus u Lubomirskich

W zamku Lubomirskich i Kmitów w Nowym Wiśni­czu został zorganizowany IV Hubertus Okręgu Tarnowskiego. Patronat honorowy nad uroczystością objęli marszałek Małopolski, burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckow­ska oraz starosta powiatu bocheńskiego.

Mimo pesymistycznych prognoz pogoda w czasie obchodów sprzyjała. Od godzin porannych okolice rynku zazieleniały się mundurami łowieckiej braci. Po krótkiej odprawie przy ratuszu nastąpił przemarsz do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt­szej Marii Panny. Tam odprawiono uroczystą mszę świętą hubertowską. Niewątpliwą atrakcją święta była pogoń za lisem, która na łąkach podzamcza zgromadziła myśliwych, ich rodziny oraz całą zaproszoną społeczność. Triumfowała Joanna Świda dosiadająca konia Śnieżka.

Część oficjalną rozpoczęli Roman Bukowski, prezes ORŁ w Tarnowie, oraz Krzysztof Łazowski, przewod­niczący tamtejszego ZO PZŁ, którzy wspólnie z Januszem Garbarzem, członkiem Naczelnej Rady Łowiec­kiej, wręczyli zasłużonym myśliwym odznaczenia. Marszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak zwrócił uwagę na trudną sytuację myśliwych w obliczu narastających szkód łowiec­kich i nieuregulowanego dotychczas statusu prawnego w tej kwestii. Zauwa­żył naszą ciężką pracę hodowlaną, zmierzającą w kierunku utrzymania równowagi biologicznej w środowisku naturalnym.

Wielki mistrz Zakonu Złotego Jelenia Alfred Hałasa gratulował wspaniałej organizacji obchodów oraz wysoko ocenił sposób kultywowania pięk­nych tradycji myśliwskich i zwyczajów łowieckich. Burmistrz Nowego Wiśnicza akcentowała znakomitą współpracę myśliwych z lokalnym samorządem podczas organizacji obchodów święta. Podkreślała też nasze zaangażowanie w edukację młodzieży.

Na dziedzińcu zamkowym koncer­towała orkiestra dęta z Sobolowa. Pod okiem kolegów z Komisji Kynologicz­nej przy ORŁ w Tarnowie odbyła się prezentacja psów myśliwskich. Diany przeprowadzały konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a Norbert Kieć i Sławomir Pawlikowski zaprezento­wali pokaz szlachetnej sztuki wabienia jeleni. Na scenie w zamkowej sali balowej koncertowały dwa zespoły sygnalistów myśliwskich: z Technikum Leśnego z Leska oraz „Hetmańscy” z Tarnowa. O strawę dla ciała zadbała słynąca z doskonałych wyrobów z dziczyzny firma Taurus Stanisława Jarosza.

Zbigniew Kącki

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus