Iłów w młodniku

Szkoła Podstawowa im. mar­szałka Józefa Piłsudskiego w Iło­wie, weteran konkursu „Ożywić pola”, realizuje zadania tegorocznej akcji.

Korzystając z dobrej jesiennej pogody, nauczyciele Aneta Gorzka, Renata Majewska i Wioletta Tomaszew­ska, zorganizowały dla uczniów z klas II, Va i VIa lekcje przyrodnicze w okoli­cach wsi Uderz.

Celem lekcji było połączenie prac pielęgnacyjnych w lesie z zajęciami dydaktycznymi na temat warstwowej budowy lasu. Starsze dzieci z klas V i VI, wspólnie m.in. z myśliwym Krzysz­tofem Chmieleckim z Koła Łowieckiego „Żbik” z Iłowa, wysłuchały prelek­cji leśniczego Marka Szulca na temat nasadzeń w lesie i ich roli, a następnie uczniowie usuwali krzewy czeremchy amerykańskiej, by umożliwić wzrost sadzonek sosny, dębu i brzozy.

W tym samym czasie dzieci z klasy II obserwowały świat roślin i zwierząt w warstwie ściółki i runa. W oparciu o klucze i atlasy rozpoznawały gatunki drzew i krzewów. Swoje spostrzeżenia drugoklasiści nanosili na przygotowane przez nauczycieli karty pracy. A ponie­waż lekcja odbywała się jesienią, zajęcia przyrodnicze pozwoliły także na utrwa­lenie znajomości grzybów jadalnych i trujących.

AG

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter