Imigranci pod obstrzałem

Duńczycy wykazują się wielką deter­minacją w pod­kreślaniu swojej niechęci wobec wilków. Nietrudno się domyślić, że niezależ­nie od powszechnej nie­chęci, wilki mają swoich fanów.

Przedstawiciele organizacji pseudoekolo­gicznych stworzyli nawet przygraniczne patrole podążające śladami pio­nierskich osobników, któ­rym udało się przekroczyć granicę.

Jednemu z takich patroli udało się sfilmować scenę, którą skwapliwie wykorzy­stują do swoich działań. Zaobserwowali ciągnik, który przerwał orkę i pró­bował przegonić z pola samotną waderę. Trakto­rzysta powrócił do prac polowych, jednak chwilę potem pojawił się samo­chód terenowy, z którego padł strzał…

66-letniemu kierowcy samochodu postawiono zarzut przekroczenia uprawnień łowieckich. Mężczyzna zamierza jednak bronić się przed sądem, tym bardziej że jego postawa zjednuje mu coraz szersze poparcie mieszkań­ców regionu Południowej Danii, dla których wilki nie są mile widzianym gościem.

(JB)

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter