Jaskiniowi artyści

W czterech jaskiniach na terenie gminy Val de San Vicente odkryto prehistoryczne malowidła o tematyce animalistycznej.

Informację trudno było utrzymać w tajemnicy – kierownik spe­cjalnej grupy naukowo-badaw­czej powołanej przy Kantabryjskim Muzeum Prehistorii Roberto Ontañón potwierdził, że w czterech kolejnych jaskiniach położonych w obsza­rze kantabryjskiej gminy Val de San Vicente odkryto doskonale zachowane malowidła pozostawione przez pre­historycznych mieszkańców naszego kontynentu. To wyjątkowe odkrycie, zważywszy, że znalezione malowidła powstały jakieś 20–30 tys. lat temu. To znacznie wcześniej niż położona po sąsiedzku Altamira, która „konku­ruje” ze słynną francuską Lascaux.

Naukowcy są przekonani, że na odkrycie wciąż czekają równie spektakularne miejsca, choć nie zamie­rzają zdradzać żadnych szczegółów. Ma to szczególne znaczenie dla ich bez­pieczeństwa – eliminuje domorosłych archeologów i speleologów, którzy nie dość, że narażaliby się na spore niebez­pieczeństwo, to jeszcze swoim niewła­ściwym zachowaniem mogliby uszko­dzić bezcenne arcydzieła. Dziś dostęp do tego rodzaju jaskiń jest ograniczony. W niektórych miejscach o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa ludzko­ści w pobliżu oryginałów budowane są wierne kopie jaskiń, zapewniające zwiedzającym bezpieczeństwo i kom­fort oraz pozwalające wyeliminować zagrożenie zniszczenia.

Zagrożenie jest bardzo poważne. Odkrytą w 1879 roku Altamirę w 1973 roku odwiedziło 174 tys. osób, dra­stycznie zmieniając delikatny i wyjąt­kowo stabilny ekosystem jaskini. Ciepło oświetlenie, dwutlenek węgla z wydy­chanego powietrza, a nawet niewi­doczny pył z odzieży stały się powodem pojawienia się grzybów i bakterii zagra­żających bezpieczeństwu malowideł. Wzorem francuskiej Lascaux odkrytej w 1940 roku i zamkniętej w 1963 roku, Altamirę zamknięto w 1974 roku.

Obszar północnej Hiszpanii jest szczególnie bogaty w pozostałości z czasów paleolitu. Najnowsze zna­leziska mają dla naukowców szcze­gólne znaczenie – wprawdzie nie są tak spektakularne jak malowidła Altamiry czy Lascaux, są jednak od nich o wiele starsze i powstały w dość krótkim cza­sie. Jest to dla badaczy o tyle istotne, że znakomicie ułatwia datowanie i interpretację znaczenia. Uważa się, że malowidła Lascaux i starszej od niej Altamiry powstawały na przestrzeni około 20 tys. lat, kiedy to kolejne pokolenia paleolitycznych artystów dopisywały kolejne rozdziały najstar­szych opowieści naszego gatunku.

Gabriel Wolniewicz / fot. Wikipedia

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter