„Jeleń” chroni środowisko

Myśliwi nie tylko polują, ale także dbają o stan naszych lasów i pól. Dobry przykład daje Koło Łowieckie „Jeleń” z Czerwień­ska, które zaangażowało się w obchody Dnia Czystej Wody.

Razem z dziećmi z tamtejszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz zajmującym się bezinteresowną pracą społeczną Klubem Zdecydowanych Optymistów nasi koledzy po strzelbie uświadamiają mieszkańcom, jak istotna jest dbałość o najbliższe otoczenie. Ostatnim razem zwracali uwagę na zanieczyszczenie powietrza, będące efektem spalania śmieci i odpadów poprodukcyjnych w przydomowych kotłowniach.

Wskazywali na ogromną liczbę „dzikich” wysypisk śmieci i brak ścieżek rowerowych, które pozwoliłyby na ograniczenie ruchu samochodo­wego, a tym samym zmniejszenie emisji spalin. Stworzono też mapę gminy i naniesiono na nią miejsca zagrożone degradacją. Wszystko po to, aby lepiej przygotować się do ich ochrony i prze­ciwdziałać patologiom.

Podczas imprezy nad zalewem Koło Łowieckie „Jeleń” z Czerwień­ska, którego obwody w zdecydowanej większości pokrywają się z terenem gminy, przygotowało specjalne sta­nowisko. Zaprezentowano eksponaty – spreparowane zwierzęta łowne, które zamieszkują okoliczne lasy i pola: dzika, lisa, kaczki i bażanty. Poka­zano książki i czasopisma o tematyce łowieckiej (m.in. „Łowca Polskiego”). Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszyła się… elektroniczna strzelnica.

Najmłodsi mogli uczestniczyć w kon­kursie plastycznym pt. „Mieszkańcy lasu”. Autorzy najciekawszych prac otrzymali atrakcyjne nagrody ufundo­wane przez koło. Zmysłem organiza­cyjnym i zaangażowaniem wyróżnili się zwłaszcza myśliwi: Mieczysław Skó­rzewski, Waldemar Zdunek i Zygmunt Kwieciński.

Koledzy z „Jelenia” poszli za cio­sem i dołączyli do akcji sadzenia lip zainicjowanej przez Nadleśnictwo Zielona Góra. Dzieci ze wspomnianej placówki edukacyjnej, które zgłosiły się do pomocy, zaproszono na wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Zbigniew Nowacki

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter