Jeleń w Krynicy

W Krynickim Parku Zdrojowym, u podnóża Góry Parkowej, nieopodal Pijalni Głównej od począt­ków lat 30. XX wieku znajduje się kamienna figura przedstawiająca jelenia.

Została ona wykonana przez związa­nego z Krynicą artystę rzeźbiarza Jana Żaroffe (1888–1952). Rzeźba przez lata niszczała, ale zachowała się do czasów współczesnych.

Idea renowacji pomnika powstała wśród krynickich myśli­wych podczas I Hubertusa Krynickiego w 2012 roku. Na odno­wienie rzeźby uzyskano zgodę konserwatora zabytków, a także przychylność i pomoc władz miejskich Krynicy. Figurę odre­staurowano w 2017 roku staraniem myśliwych z kół łowiec­kich: „Leśnik”, „Sokół”, „Jeleń” i „Jaworzyna”, przy udziale i pomocy Urzędu Miasta Krynica-Zdrój oraz Zarządu Okręgo­wego PZŁ w Nowym Sączu.

Krynicki jeleń stał się symbolem hubertowskich obchodów nowosądeckiego okręgu. W przeddzień VI Hubertusa Krynic­kiego – 7 października 2017 roku – odrestaurowaną figurę jele­nia poświęcił ks. dziekan Bogusław Skotarek, proboszcz parafii pw. Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, podkreślając znaczenie tej inicjatywy. Burmistrz Krynicy­-Zdroju Dariusz Reśko podziękował myśliwym za odnowienie figury.

Krzysztof Szpetkowski

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018