Jeleń w Krynicy

W Krynickim Parku Zdrojowym, u podnóża Góry Parkowej, nieopodal Pijalni Głównej od począt­ków lat 30. XX wieku znajduje się kamienna figura przedstawiająca jelenia.

Została ona wykonana przez związa­nego z Krynicą artystę rzeźbiarza Jana Żaroffe (1888–1952). Rzeźba przez lata niszczała, ale zachowała się do czasów współczesnych.

Idea renowacji pomnika powstała wśród krynickich myśli­wych podczas I Hubertusa Krynickiego w 2012 roku. Na odno­wienie rzeźby uzyskano zgodę konserwatora zabytków, a także przychylność i pomoc władz miejskich Krynicy. Figurę odre­staurowano w 2017 roku staraniem myśliwych z kół łowiec­kich: „Leśnik”, „Sokół”, „Jeleń” i „Jaworzyna”, przy udziale i pomocy Urzędu Miasta Krynica-Zdrój oraz Zarządu Okręgo­wego PZŁ w Nowym Sączu.

Krynicki jeleń stał się symbolem hubertowskich obchodów nowosądeckiego okręgu. W przeddzień VI Hubertusa Krynic­kiego – 7 października 2017 roku – odrestaurowaną figurę jele­nia poświęcił ks. dziekan Bogusław Skotarek, proboszcz parafii pw. Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, podkreślając znaczenie tej inicjatywy. Burmistrz Krynicy­-Zdroju Dariusz Reśko podziękował myśliwym za odnowienie figury.

Krzysztof Szpetkowski

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter