Jubileusz prawych łowców

Dzwony kolegiaty biły zmarłym łowcom Towarzystwa Myśli­wych im. św. Huberta w Jarosławiu, które powstało równo sto lat temu.

Po mszy jej uczestnicy, prowadzeni przez Jarosławską Orkiestrę Dętą oraz poczty sztandarowe miejscowych kół łowiec­kich, przemaszerowali do Zespołu Szkół im. Książąt Czartoryskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się senator Mieczysław Golba, posłanka Joanna Frydrych, poseł Wojciech Bakun, wice­starosta jarosławski Józef Szkoła i bur­mistrz Jarosławia Waldemar Paluch. Rys historyczny w zajmujący sposób przed­stawił Tomasz Kulesza, łowczy okrę­gowy z Przemyśla.

Statut towarzystwa, przyjęty wiek temu, nakazywał: „Każdego myśli­wego – członka Towarzystwa powinno cechować: poszanowanie prawa, szla­chetny sposób pojmowania łowiec­twa, wszczepianie etyki, męstwa i patriotyzmu. Na miano myśliwego zasługuje ten, kto kocha ojczystą przy­rodę, dba o jej dobro, zachowuje tra­dycje i język łowiecki”. Do 1939 roku towarzystwo prowadziło racjonalną gospodarkę łowiecką we wszystkich łowiskach, będąc wzorem do naślado­wania dla innych powstających w tym czasie kół i klubów. W czasie wojny wielu myśliwych stanęło w obronie ojczyzny, a po 1945 roku postano­wili reaktywować działalność towa­rzystwa. Jego spadkobiercami są trzy istniejące dziś koła: „Sokół”, „Hejnał” i „Ostoja”.

Uroczystość stanowiła doskonałą okazję do wręczenia odznaczeń łowiec­kich zasłużonym nemrodom z Jarosła­wia. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali Stanisław Pyzik i pośmiert­nie Tadeusz Makar, srebrnym Meda­lem Zasługi Łowieckiej odznaczono Kazimierza Byszewskiego, a brązowym Wiesława Sowę, natomiast Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Prze­myskiego uhonorowano Janusza Głąba. Po zakończeniu części oficjalnej zebrani wysłuchali koncertu Zespołu Pieśni Myśliwskiej „Nemrod” z Poznania, a później zasiedli do biesiadnego stołu. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem starosty jarosławskiego i burmistrza Jarosławia.

Józef Otulak

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter