Kaczki coraz później

Najnowsze badania amerykańskiej organizacji miłośników ptactwa wodnego Delta Waterfowl potwierdzają obserwacje myśliwych – na początku sezonu strzelanych jest coraz mniej kaczek. Wśród przyczyn podejrzewane są zmiany klimatu i zmiany w rolnictwie.

fot. Henryk JanowskiBadania przeprowadzone na zlecenie Delta Waterfowls wskazują, że coraz więcej kaczek strzelanych jest w późniejszych dniach sezonu polowań. Grupa naukowców przeanalizowała raporty odstrzałów w poszczególnych stanach od 1961 r. Wciąż jednaj nie wiadomo, jaka jest przyczyna systematycznie opóźniających się migracji.

Kierujący badaniami dr Frank Rohwer potwierdza: „Poza nielicznymi wyjątkami, zgromadzone dane wskazują, że odstrzał krzyżówek w środkowych i południowych stanach ulega systematycznemu opóźnieniu. W badanym okresie uległ on średnio opóźnieniu o 10 dni w Arkansas, o 12 dni w Virginii, o 15 dni w Kalifornii i o 16 dni w Illinois.”

Wprawdzie w wielu stanach sezon polowań na kaczki uległ wydłużeniu, raport stwierdza, że nie jest to główną przyczyną obserwowanego zjawiska. Porównano też odstrzał ptaków kaczek niemigrujących, stwierdzając brak analogicznych zmian. Dotychczas podejrzewano, że przyczyną opóźnienia migracji są zmiany w rolnictwie północnej części kontynentu zapewniające ptakom żerującym na polach – jak np. krzyżówki i rożeńce – dogodne warunki żerowe i w ten sposób opóźniające termin ich migracji.

Dr Rohwer jest jednak innego zdania: „Gdyby warunki żerowe odpowiadały za wyznaczenie początku migracji, wówczas odstrzał gatunków, które nie żerują na polach – jak krakwy i czernice obrożne – pozostałby bez zmian. Tymczasem równomiernemu opóźnieniu ulegają migracje wszystkich gatunków kaczek”.

Pozostaje teoria zmian klimatycznych. Jednak – jak podkreślają naukowcy – ich badania koncentrowały się jedynie na danych związanych z odstrzałem i w żaden sposób nie mogą posłużyć jako ostateczny dowód łączący opóźnienia w migracji ptaków z domniemanymi zmianami klimatu.

at / fot. FotoChannels, Henryk Janowski

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter