Kapliczka Szaraka

Kapliczka naszego patrona, którą ufundowali myśliwi z Górni­czego Koła Łowieckiego „Sza­rak” z Wałbrzycha, to pierwsza w lasach masywu gór wałbrzyskich kamienna kapliczka postawiona przez Polaków.

Przez porośnięty lasem mieszanym Trójgarb przebiega stara droga – „Szlak cysterski”. Łączy on klasztor i kościoły zakonu cystersów z Krzeszowa z jego filiami w Starych Bogaczowicach oraz Witkowie. W 1730 roku dla ochrony kupców i pielgrzymów wzniesiono przy tym szlaku kapliczkę z wykutą w pia­skowcu figurą Matki Boskiej Tronującej – Królowej Sudetów. Kapliczkę odwie­dzają także myśliwi z GKŁ „Szarak” z Wałbrzycha. Tu odprawiana jest msza święta hubertowska, w której biorą udział w pełnym myśliwskim rynsz­tunku, z naganiaczami i psami.

Z okazji jubileuszu 70-lecia „Sza­raka” zarząd koła wyszedł z inicjatywą postawienia przy tak licznie odwiedza­nym przez turystów „Szlaku cyster­skim” również kapliczki św. Huberta. Na lokalizację wybrano skrzyżowanie siedmiu dróg, w odległości kilome­tra od kapliczki Matki Boskiej. Plan uzgodniono z nadleśniczym Gabry­elem Grobelnym, który zadeklarował chęć współpracy. Zapadła decyzja, że kapliczka, wykuta w piaskowcu, powinna nawiązywać wyglądem do starych kaplic ze wsi Witków. Walne zgromadzenie członków koła powołało komitet budowy w składzie: Krystyna i Stefan Dynarewiczowie i Stanisław Rogaczewski (łowczy koła).

14 października 2016 roku przepiękną kapliczkę wysokości 3,5 m, z wykutym obrazem klęczącego przed jeleniem św. Huberta, odsłonili prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Kazimierz Pękała oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych Gabryel Grobelny. Poświęcenia dokonali proboszczowie kościołów pocysterskich w Starych Bogaczowicach i Witkowie ks. Jacek Biernacki i ks. Janusz Ospa. W uroczystości wzięli udział wójt gminy Czarny Bór Adam Górecki oraz wójt gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech, a także łowczy okręgowy Andrzej Tetke. Uroczystość uświetniły poczet sztan­darowy koła oraz zespół sygnalistów „Odgłosy kniei” z Wałbrzycha. Pomy­ślano także o strawie dla ciała: goście mogli skosztować pieczonego dzika i rozgrzać się gorącą herbatą. Pierwsza msza przy kaplicy św. Huberta została odprawiona 11 października 2016 roku przed polowaniem zbiorowym.

Jan Kocoń / fot. Wiesław Ślawski

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter