Królewskie łowiska

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Pobudka” z Warszawy – które obchodzi 65-lecie – gospodarują w dawnych łowiskach władców Rzeczypospolitej.

W Puszczy Kozienickiej, słynącej przed wiekami z turów i niedźwiedzi, wielokrotnie polował sam król Władysław Jagiełło.

Jubileuszowa msza święta, odpra­wiona przez księdza Jerzego Sieńkow­skiego, odbyła się w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. W uroczystości wzięli udział: mini­ster środowiska Jan Szyszko, wicepre­zes Naczelnej Rady Łowieckiej Gustaw Mroczkowski, prezes ORŁ z Radomia Wiesław Wlazło, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Kozienice oraz prezesi i łowczowie zaprzyjaźnionych kół. Waż­nym punktem programu było nadanie sztandaru i odznaczenie koła złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Myśliwi współpracują z młodzieżą ze szkół podstawowych w Osieku i Woli Chodkowskiej. O poszanowaniu tra­dycji świadczy również ufundowanie kapliczki świętego Huberta.

Koło obecnie liczy 38 członków i gospodaruje w dwóch obwodach o łącznej powierzchni 10 tys. ha. W każdym z nich posiada własną wolierę, w której hoduje bażanty. W pla­nie odstrzału mają jelenie, sarny, dziki i zające, na te ostatnie polują tylko pod­czas wigilijnego polowania.

Zarząd koła: Roman Końpa – pre­zes, Rafał Końpa – łowczy, Mariusz Kocielnik – skarbnik, Dariusz Zalewski – sekretarz.

Jan Siewier

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter