Limit broni dla Szkotów

Szkoccy myśliwi i miłośnicy strzelectwa już wkrótce mogą znaleźć się w sytuacji ograniczenia możliwości posiadania broni. Jeden z ministrów szkockiego rządu wzywa do wprowadzenia limitów liczby jednostek broni znajdujących się w posiadaniu jednej osoby.

"Limit broni dla Szkotów" fot. Arch ŁPDo propozycji ograniczenia uprawnień posiadaczy broni pneumatycznej, dochodzi kolejna – tym razem skierowana przeciw myśliwym i miłośnikom strzelectwa. Szkocki sekretarz sprawiedliwości Kenny MacAskill ogłosił niedawno, że liczba broni znajdującej się w rękach prywatnych w Szkocji osiągnęła swój 10-letni rekord, bez względu na spadek ogólnej liczby wydawanych uprawnień. „Niepokoi mnie, że posiadacze broni, nawet ci z uzasadnionymi potrzebami, mogą akumulować broń bez żadnego limitu.” – stwierdził minister MacAskill, który w maju zaproponował daleko idące zmiany w przepisach dotyczących posiadanie i wykorzystanie broni pneumatycznej.

W odpowiedzi na propozycje ministra rzecznik prasowy szkockiego Związku Wiejskiego (Countryside Alliance) – organizacji zrzeszająca miłośników aktywnych form wypoczynku na łonie natury, w tym szczególnie myśliwych – oświadczył, że działania ministra opierają się na złej woli i niedoinformowaniu. „Sprzeciwiamy się postępującemu rozdrobnieniu przepisów dotyczących broni w Wielkiej Brytanii. Przecież Szkoci polują w Anglii, a Anglicy polują w Szkocji.” – uzasadniał rzecznik.

„Brytyjskie przepisy dotyczące broni i amunicji należą do najbardziej restrykcyjnych na świecie i kładą na posiadaczach obowiązek szczególnej dbałości o prawidłowość i bezpieczeństwo przechowywania i korzystania z broni. Jeśli wprowadzimy różne przepisy po obu stronach granic, będzie to stwarzać niepotrzebne problemy dla obywateli przyjeżdżających z bronią dla sportu i na polowania przynosząc – z czego sekretarz MacAskill powinien doskonale zdawać sobie sprawę – znaczne przychody dla szkockich przedsiębiorców i społeczności wiejskich związanych z łowiectwem i strzelectwem.” – argumentował rzecznik.

Obecnie średnia liczba jednostek broni kulowej posiadanej na mocy wydanych w Szkocji pozwoleń na broń kulową wynosi 2,8 na osobę. Natomiast średnia liczba jednostek broni śrutowej posiadanej na mocy odrębnych pozwoleń na broń śrutową wynosi 2,9 na osobę.

at / fot. Arch ŁP

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter