Lisiarze w Narolu

Jubileuszowa XV Gala Myśliwska zorganizowana 25 maja br. przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Prze­myślu tym razem odbyła się w Narolu. 

Dzięki wsparciu burmistrza miasta i gminy Narol Stanisława Wosia, a także licznym sponsorom impreza miała wyjątkową atmosferę i wielotysięczną publiczność.

Tradycyjnie obecne były podczas oficjalnych uroczystości poczty sztan­darowe 30 przemyskich kół łowieckich i Urzędu Miasta i Gminy Narol. Przyje­chali także burmistrzowie okolicznych miast i gmin z rejonu Przemyśla, obecna była dyrektor RDLP w Krośnie Grażyna Zagrobelna, która została odznaczona na gali srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Liczbą wydarzeń Gala Myśliwska mogłaby obdzielić co najmniej kilka podobnych uroczystości. Począwszy od ceremonii wręczania odznaczeń, podczas której uhonorowano w sumie czternastu myśliwych, przez tradycyjne ślubowanie myśliwskie nowo wstępują­cych, prezentację psów ras myśliwskich i pokaz ptaków drapieżnych, występ Zespołu Sygnalistów Lasów Państwo­wych, po nagrody wręczane w kon­kursie fotograficznych „Rogacz 2017” – scena przed Pałacem Łosiów tętniła życiem.

Ważną częścią przemyskiej imprezy było podsumowanie zawodów strzelec­kich. Po raz pierwszy w historii okręgu wręczono z tej okazji Puchar Gali Myśliwskiej, który z rąk prezesa Okrę­gowej Rady Łowieckiej Adama Chmie­lowskiego otrzymał Stanisław Okrojek z Koła Łowieckiego „Stowarzyszenie Myśliwskie Cietrzew” w Lubaczowie. Puchar Starosty Lubaczowskiego za naj­lepszy wynik w śrucie zdobył Hubert Niebieszczański z WKŁ „Miś” z Przemy­śla, a Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Narol za najlepszy wynik w kuli Bogdan Powroźnik z Koła Łowieckiego „Łoś” w Oleszycach. Warto dodać, że Puchar Dian Okręgu Przemyskiego w strzelec­twie odebrała w Narolu Anna Robacka z lubaczowskiego koła „Stowarzyszenie Myśliwskie Cietrzew”.

Prawdziwy deszcz nagród spadł na najlepszych przemyskich lisiarzy. Po raz pierwszy organizowano w tym rejonie ogólnopolski konkurs reduk­cji drapieżników prowadzony przez Fundację Ochrony Głuszca. Na scenę dwukrotnie wchodził m.in. Grzegorz Rachwalski z Koła Łowieckiego „Diana” w Łańcucie, mający na swoim koncie w sezonie 2016/2017 aż 92 strzelone lisy i 10 jenotów. Został laureatem okrę­gowego konkursu na najlepszego lisiarza i otrzymał z rąk łowczego okręgowego w Przemyślu Tomasza Kuleszy sztucer Savage oraz latarkę taktyczną Ledlenser MT18 o zasięgu światła 540 metrów. Grzegorz Rachwalski strzelił też najwię­cej drapieżników w sezonie wśród sze­ściu regionów w Polsce, gdzie FOG orga­nizuje konkurs redukcji drapieżników.

W Narolu nie zabrakło konkursów dla najmłodszych. Konkurs rysun­kowy, w którym wzięło udział 51 dzieci, wygrali w kategorii do lat 7 Michał Niżankowski z Rożubowic, a w katego­rii 8–12 lat Julia Farion z Lubaczowa, wszyscy zaś uczestnicy dostali nagrody.

Wieczorem przyszedł czas na praw­dziwą biesiadę i zabawę pod gołym niebem, podczas której wystąpiły aż trzy zespoły muzyczne, a tańce trwały niemal do rana.

Maciej Basiewicz

W konkursie redukcji drapieżników latarki firmy Ledlenser otrzymali:

 • Grzegorz Rachwalski z KŁ „Diana” w Łańcucie – 92 lisy i 10 jenotów
 • Sebastian Kowalik z KŁ „Bażant” z Przeworska – 56 lisów i 3 jenoty
 • Kazimierz Marcin z KŁ „Dzik” z Przemyśla – 47 lisów
 • Maciej Marcichów z KŁ „Darz Bór” w Sieniawie – 37 lisów

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus