Majówka „Rysia”

Tradycyjnie w maju od dziesię­ciu lat WKŁ „Ryś” z Adamowa organizuje majówkę. Przed domem kultury odbyła się zbiórka i odprawa pocztów sztandarowych kół łowieckich okręgu siedleckiego.

Gośćmi specjalnymi w tym roku byli minister środowiska prof. Jan Szyszko, woje­woda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk. Nie zabrakło lokalnych samorządowców oraz działaczy PZŁ.

Zebranych powitał prezes ORŁ w Sie­dlcach Adam Stępniak. Następnie głos zabrał wojewoda lubelski, który podzię­kował myśliwym i leśnikom za kulty­wowanie tradycji, dbanie o wspólne dobro, jakim są lasy państwowe, obronę wartości polskiego leśnictwa i łowiectwa.

W trakcie imprezy minister Szyszko, który jest Honorowym Członkiem PZŁ, przekazał sztandar Kołu Łowieckiemu „Jarząbek”. Odznaczył również zasłu­żone koła Złomem i Medalami Zasługi Łowieckiej. Po raz pierwszy zostały przyznane i wręczone medale dla żon myśliwych za cierpliwość w akceptowa­niu „obowiązków” łowieckich.

Po części oficjalnej organizato­rzy zaprosili uczestników majówki na poczęstunek, którym tradycyjnie były dary lasu oraz wyjątkowo smaczna wojskowa grochówka na dziczyźnie. Już po południu przed domem kultury zorganizowano dwa występy – koncert muzyki myśliwskiej dał Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego pod batutą Mie­czysława Leśniczaka a gościem specjal­nym był Krzysztof Daukszewicz satyryk, felietonista i piosenkarz.

Na kolejną majówkę organizatorzy zapraszają dopiero za rok, ale warto zaczekać.

Wiesław Gąbka / fot. Andrzej Wierzbieniec.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter