Mięsożerne jelenie

Powszechnie wiadomo, że jele­nie to przede wszystkim rośli­nożercy. Piszemy „przede wszystkim”, ponieważ badania wykazują, że zwierzęta te uzupełniają swoją dietę minerałami pochodzenia zwierzęcego.

W nieprzebranych zasobach inter­netowych filmów bez trudu odnaleźć można materiały filmowe zarejestro­wane podczas różnorakich badań, na których zobaczymy przedstawi­cieli różnych gatunków jeleniowatych pożerających pisklęta ptaków wprost z gniazda – jak choćby filmy nagrane w amerykańskiej Dakocie pokazujące tamtejsze jelenie wirginijskie wyjada­jące pisklęta z gniazd obserwowanych przez kamery lub materiały ze szkoc­kiej wyspy Rum, pokazujące jelenie szlachetne pożerające pisklęta burzy­ków popielatych.

To niezwykłe zjawisko tłumaczone było niedoborem mikroelementów, przede wszystkim wapnia i fosforu, zwłaszcza w okresie nakładania poroży. Dla uzupełnienia tych pierwiastków w pożywieniu jelenie sięgały po kości ptaków, uważając, by nie zjeść piór, mięsa czy skóry, do których trawienia nie są zdolne ich żołądki.

Okazuje się jednak, że tego rodzaju tłumaczenia może okazać się niewy­starczające w świetle ujawnionego nie­dawno materiału filmowego. Nagranie zarejestrowali pracownicy teksańskiego Instytutu Badań Antropologii Sądowej prowadzący eksperymentalne badania nad procesami zachodzącymi podczas naturalnego rozkładu zwłok ludzkich. Na specjalnie strzeżonych i wydzielo­nych obszarach różnych środowisk natu­ralnych – tzw. farmach zwłok – obser­wowane są reakcje dzikich zwierząt na obecność ludzkich szczątków w ich środowisku oraz rejestrowane są pro­cesy pozwalające śledczym i ekspertem sądowym dokonywać identyfikacji, wyznaczać datę zgonu oraz badać miej­sca, w których znajdywane są ludzkie zwłoki.

Analizując nagranie jednej z kamer, naukowcy zaobserwowali coś, co wpra­wiło ich w osłupienie – widać na nim samicę jelenia wirginijskiego przeżuwa­jącą fragmenty pochodzące z rozkłada­jących się od 182 dni zwłok. Nie dość, że łania nie wykazuje wobec ludzkich szczątków żadnej obawy, to jeszcze wyraźnie jest zainteresowana tkankami miękkimi. Co więcej, nagranie pocho­dzi z czasu poza okresem nakładania poroża, a jego bohaterem jest samica, która w tym samym miejscu i w tych samych okolicznościach została zareje­strowana dwukrotnie. Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy odnoto­wano tego rodzaju zachowanie, którego – przynajmniej na razie – nie potrafią wyjaśnić biolodzy zajmujący się bada­niami jeleni.

Michał Ajdukiewicz / fot. Shutterstock

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter