Mistrzostwa dian

Doskonałą organizacją popisał się Zarząd Okręgowy w Kato­wicach, przeprowadzając IV Mistrzo­stwa Dian w Strzelaniach Myśliwskich.

Całość zawodów przebiegała bar­dzo sprawnie i bez zakłóceń, a biorąc pod uwagę, że uczestniczek było aż 90 ze wszystkich zakątków naszego kraju, nie było to łatwe zadanie. Warto zazna­czyć, że katowicki obiekt jest duży i, jak pokazały wcześniej organizowane na nim zawody, spełnia wszystkie wymagania do przeprowadzenia zmagań tego typu.

Pogoda towarzysząca zawodom zapowiadała się bardzo dobrze, lecz po niedługim czasie nastąpiło pewne załamanie, które na pewno nie poma­gało w osiągnięciu rekordowych wyni­ków. Ceremonię rozpoczęcia mistrzostw poprowadził łowczy okręgowy Mariusz Miśka, który po krótkim wstępie oddał głos prof. Wandzie Olech, wiceprzewod­niczącej Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, która dokonała uroczystego otwarcia, życząc strzelają­cym dianom sukcesów w duchu sporto­wej rywalizacji.

Jeżeli chodzi o samą klasyfikację, to wyniki były różne, choć ewident­nie daje się zauważyć, że z roku na rok rezultaty poszczególnych zawodniczek znacznie się poprawiają. Choć wiele strzelających koleżanek było na mistrzo­stwach po raz pierwszy, wyniki dian mogą być podstawą do dumy oraz potwierdzają naszą tezę, że nie jest to tylko i wyłącznie sport dla mężczyzn.

Po zaciętej rywalizacji prawie 100 zawodniczek reprezentujących 35 okrę­gów nastąpiła chwila prawdy, w której wyłonione zostały zwyciężczynie. Kla­syfikacja indywidualna odbyła się dla klasy mistrzowskiej, w której następu­jące miejsca zajęły: pierwsze – Aleksan­dra Łyczykowska, drugie – Dominika Bernacka-Adamczyk, trzecie – Dominika Socha. Jeżeli chodzi o klasę powszechną, zwyciężyła Klaudia Helizanowicz, drugie miejsce zajęła Liliana Nowak, a trzecie Alina Zakręta. Ponadto wprowadzono klasyfikację w klasie C (osób będą­cych członkami PZŁ nie dłużej niż 5 lat), w której pierwsze miejsce uzyskała Klaudia Helizanowicz, drugie – Liliana Nowak, a trzecie Dominika Nowak.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężył zespół z Katowic w składzie: Aleksan­dra Łyczykowska, Alina Zakręta, Anna Gilner, drugie miejsce zajęła drużyna z Tarnowa w składzie: Klaudia Heli­zanowicz, Liliana Nowak, Gabriela Mach, trzecie natomiast zespół repre­zentujący ZO PZŁ z Opola w skła­dzie: Dominika Bernadzka-Adam­czyk, Bibiana Adamska, Nina Kołatek. Uroczystego wręczenia nagród oraz okolicznościowych pucharów po ofi­cjalnym odczytaniu wyników przez sędziego głównego Piotra Pełczyńskiego dokonała prof. Wanda Olech wraz z łowczym okręgowym.

Jarosław Czekaj

 

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter