Mistrzostwa powszechniaków

Już po raz szesnasty w dniach 15–16 lipca 2017 roku odbyły się mistrzostwa w klasie powszech­nej, tym razem na strzelnicy Zarządu Okręgowego PZŁ w Częstochowie, która znajduje się w miejscowości Koch­cice.

W zawodach udział wzięło 150 zawodników oraz 50 drużyn. Wszyst­kie zarządy okręgowe wystawiły swoje reprezentacje. Pogoda towarzysząca zawodom była wręcz idealna, lecz jak to bywa podczas tego typu imprez, nie zabrakło kolegów, którzy narzekali właśnie na pogodę. Rywalizacja przebie­gała w bardzo pozytywnej i sportowej atmosferze, wielu zawodników chwaliło organizację oraz przebieg zawodów.

Nie zawiedli sponsorzy oraz fun­datorzy głównych nagród zawodów. Na pochwałę zasługują takie marki, jak Delta Optical, FAM Pionki oraz RW Hunt, które konsekwentnie wspie­rają organizatorów różnych zawodów strzeleckich.

Jeżeli chodzi o samą klasyfikację, to dało się zauważyć, że zwyczajowo przeważali strzelcy znani wszystkim z innych centralnych zawodów, słuszne więc zdaje się być powiedzenie, że tre­ning czyni mistrza. Zawody i klasyfi­kacja indywidualna o tytuł najlepszego strzelca w klasie powszechnej do ostat­nich minut wywoływały bardzo duże napięcie wśród zawodników. Ostatecznie zwycięzcą zawodów okazał się Kacper Kazubski z Poznania, uzyskując wynik 455/500 punktów, drugie miejsce zajął Andrzej Chodowiec z Siedlec z wyni­kiem 452/500, a trzecie Hubert Bekasiak ze Szczecina z wynikiem 450/500.

Zwycięzcą drużynowym został zespół z Radomia w składzie Ireneusz Kubik, Bartosz Kamil Kubik, Artur Altawęgier z wynikiem 1340 pkt, dru­gie miejsce zajęła drużyna ze Szczecina w składzie Hubert Bekasiak, Marcin Rachwał, Damian Śmiałek z wynikiem 1315, trzecią natomiast pozycję zajęła drużyna z Łomży w składzie Rafał Kozikowski, Przemysław Chełstow­ski, Krzysztof Kozikowski z wynikiem 1294 pkt.

Uroczystego wręczenia nagród po oficjalnym odczytaniu wyników przez sędziego głównego Stanisława Gąsienicę dokonali łowczy okręgowy Ireneusz Chłąd wraz z przedstawicie­lem ZG PZŁ Zbigniewem Boniuszko i przewodniczącym Komisji Strzelec­twa Myśliwskiego przy NRŁ Zbi­gniewem Zielińskim, który wręczał również znaczki mistrza strzelectwa myśliwskiego.

Jarosław Czekaj

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter