Myśliwska świątynia

Stylowe żyrandole z poroży jeleni to tylko jeden z wielu myśliw­skich akcentów wystroju kościoła pw. świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce.

Wszyscy, którzy zmierzają do Bia­łowieży, by zobaczyć pierwotną knieję – dawne łowisko królów Rzeczypospo­litej, a później także carów – i odtwo­rzony staraniem polskich myśliwych pomnik żubra, powinni koniecz­nie przystanąć w Hajnówce. Tamtej­sza świątynia katolicka, zwieńczona dwiema wieżami z tarasem widoko­wym, znajduje się przy ulicy 3 Maja 65. Została wybudowana w latach 1999–2009 i skrywa oryginalny wystrój, zainspirowany otaczającą przyrodą.

Jednym z charakterystycznych łowiec­kich motywów jest obraz przedstawia­jący widzenie św. Huberta, namalowany przez hajnowskiego artystę Zbigniewa Budzyńskiego. Obraz, podarowany przez myśliwych, eksponowany jest w nawie bocznej w otoczeniu trofeów – medalio­nów jeleni i parostków – pochodzących z darów senatora Jana Dobrzyńskiego i Nadleśnictwa Hajnówka.

Uwagę zwracają olbrzymie żyrandole z poroży jeleni. Największy ma 4,5 m wysokości i 3 m szerokości, a jego masa wynosi ponad 300 kg! Ich pomysło­dawcą jest ksiądz pro­boszcz Zygmunt Bro­nicki, który kolekcjonuje jelenie zrzuty. Poroża te posłużyły Pawłowi Kor­deckiemu i Henrykowi Borowemu do stworzenia również innych elementów dekoracyjnych kościoła: świeczników, ramy ogrom­nego lustra czy kinkie­tów umieszczonych przy wyrzeźbionych w lipowym drewnie stacjach drogi krzyżowej.

Kościół pw. świętych Cyryla i Metodego stał się bezsprzecznie jedną z atrakcji turystycznych regionu. Ci, którzy zdecy­dują się przekroczyć progi świątyni, przekonają się, że polowanie – zgodne z zasadami łowieckiej etyki i służące ochronie zwierzo­stanów – można postrze­gać jako ważną część zleconego nam przez Boga dzieła mądrego gospodaro­wania na Ziemi.

Paulina Król

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter