Myśliwski monitoring

Niechętni łowiectwu ornitolodzy z oporami przyznają, że odstrzał ptaków pozwala gromadzić cenne informa­cje na temat życia poszczególnych osobników.

Niechętni łowiectwu ornitolodzy z dużymi oporami przyznają, że – paradoksalnie – odstrzał ptaków pozwala gromadzić wyjątkowo cenne informa­cje na temat życia poszczególnych osobników, które bardzo rzadko udaje się zebrać w inny sposób. Myśliwi nie mają problemu, by zgłosić informację o odstrzale obrączkowanego osobnika.

Przez francuską i hiszpańską prasę łowiecką i przyrodni­czą przetoczyła się ostatnio dyskusja, której przyczynkiem był odstrzał przepiórek, jakiego pod koniec sierpnia dokonał hisz­pański myśliwy polujący w prowincji Soria na terenie wspól­noty Kastylii i León. Dwa z upolowanych przez niego osobni­ków miały obrączki z oznaczeniem „Icona Madrid, 3431506” oraz „Museum Paris, GH152181”. Oznacza to, że obrączko­wano je na terenie Hiszpanii i Francji. Informacja o odstrzale „francuskiej obywatelki” trafiła do Paryża za pośrednictwem hiszpańskich ornitologów, do których zgłosił się myśliwy z informacją o odstrzale obrączkowanych ptaków. Okazało się, że francuska przepiórka w swojej tegorocznej migracji pokonała co najmniej 940 km, po tym jak została zaobrącz­kowana na początku czerwca w okolicy Sévis w Normandii, na wybrzeżu kanału La Manche.

Ornitolodzy niechętnie przyznają, że przytłaczająca większość tego rodzaju informacji pochodzi od myśliwych. Na dalekim drugim miejscu znajdują się informacje pocho­dzące z wypadków (przede wszystkim zderzeń z pojazdami na drogach oraz niewidocznymi dla ptaków przeszkodami w postaci ekranów, szklanych konstrukcji i szyb). Co ciekawe, drapieżnictwo domowych kotów, które – jak wskazują bada­nia – stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla ptaków, jest niemal w ogóle nierejestrowane. Najwyraźniej właściciele kotów niechętnie przyznają się do drapieżnej natury swoich podopiecznych.

O podobnym przykładzie informowała niedawno Funda­cja Ochrony Głuszca, która otrzymała informację o odstrzale głowienki z francuską obrączką. Po zawiadomieniu tamtej­szych ornitologów udało się ustalić, że dorosły kaczor został zaobrączkowany w zachodniej Francji, w okolicy Nantes przy Zatoce Biskajskiej, w 2007 roku – był więc leciwym jak na ten gatunek jedenastolatkiem.

Paweł Tarski / fot. Shutterstock.

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus