Myśliwskie kolędowanie

Gromkimi brawami nagro­dzono koncert kolęd, który zakończył uroczystą mszę świętą hubertowską odprawioną 10 stycznia w płockiej bazylice kate­dralnej pw. Wniebowzięcia Najświęt­szej Maryi Panny.

– PZŁ, które istnieje od 95 lat, ma swój udział w budowie ojczy­stego domu – mówił do myśliwych biskup płocki Piotr Libera.

– Dbacie o kulturę łowiecką w Polsce, kulty­wujecie nasze tradycje i za to wam dziękuję na początku roku, w którym będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Sokolnicy, poczty sztandarowe kół okręgu płockiego, ORŁ w Płocku oraz historycznego Płockiego Towa­rzystwa Racjonalnego Polowania wypełniły nawę główną katedry. Po zakończeniu mszy licznie zgro­madzeni płocczanie uczestniczyli w koncercie kolęd w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod batutą wirtu­oza trąbki Mieczysława Leśniczaka z solistą Sławomirem Olgierdem Krammem. Gromkie brawa i owa­cja na stojąco były podziękowaniem za piękny, pełen emocji i duchowych doznań koncert.

Msza święta hubertowska i kon­cert kolęd zostały zorganizowane przez ZO PZŁ w Płocku z okazji roku jubileuszowego 100-lecia odzyska­nia przez Polskę niepodległości oraz 95-lecia PZŁ.

Marek Zaborowski

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter