Na straży pamięci

Myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego „Miś” z Przemy­śla nie tylko z poświęceniem prowadzą gospodarkę łowiecką i chro­nią ojczystą przyrodę, ale są także straż­nikami pamięci o tych, którzy poświę­cili swe życie dla ojczyzny.

Z okazji jubileuszu 65-lecia istnie­nia koła na terenie koliby w uroczysku Biele poświęcono pamiątkowy kamień z nazwiskami zmarłych kolegów myśli­wych. W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu myśliwych oraz zapro­szeni goście, w tym koledzy z rzeszow­skiego Koła Łowieckiego „Jedność”. Mszę odprawił kapelan ks. Robert Drą­żek, który zaznaczył, że przynależność do myśliwskiej wspólnoty to honor, ale także obowiązek. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes koła Piotr Kosiorowski.

Po mszy myśliwi udali się na polo­wanie zbiorowe, które poprowadził podłowczy Andrzej Lenart. Na pokocie ułożono dzika i byka. Królem polowa­nia został Piotr Dąbrowski. Po emocjach łowieckich myśliwi i zaproszeni goście udali się na gorący posiłek.

Wojskowe Koło Łowieckie „Miś” z Przemyśla zostało założone w 1952 roku przez żołnierzy z garnizonu prze­myskiego. Obecnie zrzesza ponad 50 myśliwych. Ponad połowa związana jest z Wojskiem Polskim lub innymi służbami mundurowymi, pozostała część to przedsiębiorcy, pracownicy administracji i rolnicy.

Koło gospodaruje w dwóch obwo­dach o łącznej powierzchni około 12 tys. hektarów. Myśliwi mogą się poszczycić własną kolibą. Na działce o powierzchni ponad 30 arów znaj­dują się budynki użytkowe i gospo­darcze. Zadbano o niezbędne środki transportu, sprzęt i urządzenia słu­żące do prowadzenia gospodarki łowieckiej.

Dobrze układa się współpraca z miejscowymi władzami samorządo­wymi, szkołami w gminach Adamówka, Medyka i Stubno oraz z przedszkolem. Godne podkreślenia są znakomite rela­cje z rolnikami i leśnikami.

Skład zarządu: Piotr Kosiorowski – prezes, Adam Dąbrowski – łowczy, Andrzej Lenart – podłowczy, Stanisław Gilżyński – sekretarz, Tadeusz Świerczek – skarbnik.

Mariusz Błahuta

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter