Najstarszy przyjaciel myśliwego

Szpice w tym samym stopniu posługują się wzrokiem, co węchem. Zdaniem kynologów, fakt ten sprawia, że podczas polowania, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych i terenowych, górują one nad innymi rasami psów myśliwskich.

Okazją do przyjrzenia się umiejętnościom szpiców będą warsztaty szkoleniowe podczas najbliższego WWW.INCORSA.PL Złajowiska, które potrwa od 26 do 29 maja

Szpic to nie tylko najlepszy, ale i najstarszy przyjaciel czło­wieka zamieszkującego Północ. Towarzyszy nam od zarania dziejów zarówno w podróży (jako pies zaprzę­gowy), jak i na polowaniu. Ciekawe, że jeszcze u schyłku XIX stulecia w Europie, a nawet na znacznych obszarach Rosji, o łajkach, najpopu­larniejszych w Polsce przedstawiciel­kach rodziny szpiców, tak naprawdę wiedziano niewiele. Do Polski wieści o nich docierały m.in. za pośrednic­twem „Łowca Polskiego” i zamieszcza­nego na naszych łamach przez Augusta Sztolcmana cyklu artykułów „O pocho­dzeniu psa”. W kwietniu 1899 roku pisał on: „W czasie pobytu mojego w irkuckiej guberni nabyłem psa z rasy miejscowych łajek (szczekaczy), należą­cych do wielkiej grupy psów północ­nych. […]

Cały tekst w majowym numerze „Łowca Polskiego”

Bartosz Marzec / fot. Rafał Łapiński, Archiwum Klubu Szpiców Myśliwskich

R20120128-13-25-10 OL9A9853 R20120128-12-48-14

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter