Niemieckie rekordy

Niemiecki Związek Łowiecki (DJV) ogłosił w lutym tego roku podczas targów myśliw­skich w Dortmundzie, że w 2017 roku licencje myśliwych wykupiło nad Renem i Łabą aż 383 828 osób.

To absolutny rekord w historii niemiec­kiego łowiectwa, wynik lepszy o dwa tysiące niż w 2016 roku. Przedstawiciele DJV przypomnieli też, że od zjedno­czenia Niemiec 27 lat temu przybyło w tym kraju ponad 72 tys. myśliwych, co oznacza wzrost o 23,3 proc., podczas gdy liczba ludności w Niemczech prak­tycznie się nie zmieniła.

Najwięcej myśliwych, w sto­sunku do ogólnej liczby mieszkań­ców, poluje w północnych landach Niemiec. W Meklemburgii-Pomorzu jeden myśliwy przypada na 124 miesz­kańców, w Szlezwiku-Holsztynie – na 126, w Dolnej Saksonii – na 132, a w Saksonii-Anhalcie i Turyngii na187 mieszkańców.

Władze DJV zaznaczają równocześnie, że w szeregach niemieckich myśli­wych widać coraz więcej kobiet, które w 2017 roku wykupiły już w sumie 7 proc. wszystkich licencji łowiec­kich. O rosnącym zainteresowaniu pań łowiectwem nad Łabą świadczy też fakt, że kobiety stanowią w ostatnich latach aż – uwaga! – 25 proc. stażystów i uczestników kursów przygotowaw­czych do egzaminów na myśliwego.

Niemiecki Związek Łowiecki ogło­sił też w Dortmundzie wyniki badań, jakie DJV przeprowadził we współpracy z niezależnym instytutem badań rynku IfA Bremer und Partner na temat przy­czyn, dla których młodzi mieszkańcy Niemiec decydują się zostać myśliwymi. Spośród siedemnastu tysięcy uczest­ników kursów przygotowawczych do egzaminów łowieckich wylosowano ponad dwa tysiące osób, które wypeł­niły specjalne ankiety. Wynika z nich, że główną motywacją w łowieckiej pasji jest dla młodych myśliwych możliwość kontaktu z naturą (77 proc. wskazań) i chęć działania na rzecz ochrony przy­rody (54 proc. odpowiedzi). Radość z udziału w polowaniu jako istotny motyw wymieniło z kolei 50 proc. bada­nych, a 47 proc. – możliwość spoży­wania upolowanej przez siebie dziczy­zny. Szkolenie psów myśliwskich jako ważną motywację do uzyskania licencji na polowanie podało 18 proc. badanych i tylko 6 proc. respondentów wskazało na zainteresowanie bronią jako motyw chęci bycia członkiem DJV.

Piotr Baraniecki / fot. K-H. Volkmar.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter