Nowy wice rekord

Mamy nowy wicerekord Polski w ślimach muflona. Zdo­bywcą trofeum jest Andrzej Toboła z Koła Łowieckiego „Sokół” przy Politechnice Koszalińskiej.

Tro­feum o długości rogów ponad 90 cm zostało wycenione przez komisję dzia­łającą przy ZO PZŁ w Koszalinie na 225,10 pkt CIC.

Po roku od zdobycia w okręgu koniń­skim rekordowego muflona, którego ślimy wyceniono na 229,70 pkt CIC, na początku lutego bieżącego roku, nie­opodal Połczyna-Zdroju w wojewódz­twie zachodniopomorskim, został upo­lowany kolejny bardzo mocny tryk.

Po raz pierwszy tryk widziany był w połowie stycznia. Podczas wieczor­nych łowów Andrzej Toboła spotkał cztery mocne muflony. Niestety, tryki szybko zniknęły – najprawdopodobniej powędrowały do sąsiedniego obwodu należącego do Nadleśnictwa Połczyn­-Zdrój. Kolejne spotkanie nastąpiło dopiero drugiego lutego.

– Idąc przez łowisko, zauważyłem na środku plantacji topoli w odległości około 300 metrów pasące się tryki – relacjonuje myśliwy. – Od razu rozpo­znałem wśród nich tego, którego widzia­łem dwa tygodnie wcześniej. Kryjąc się za niewielką kępą krzewów, zacząłem podchód. Zmarznięty śnieg chrzę­ścił pod nogami. Idąc bardzo powoli i uważając na każdy krok, zbliżyłem się do muflonów na około 150 metrów. Musiałem jednak trochę poczekać, bo mimo że tryk stał na blat, olbrzymie ślimy zasłaniały komorę.

Historia muflonów w okolicach Połczyna-Zdroju zaczyna się około 2000 roku. To wtedy Alexander Jahre, wła­ściciel ziemski i jeden z członków KŁ „Sokół”, na terenie swojego gospodar­stwa założył kilka zagród ze zwierzę­tami. W jednej trzymał muflony. Kilka miesięcy po śmierci gospodarza w 2006 roku zwierzęta wydostały się na wol­ność. Od tej pory muflony zasiedlają obwód koszalińskiego koła. Myśliwi kilkakrotnie dopuszczali nowe sztuki, lecz większość z nich została zagryziona przez zdziczałe psy. Dzięki odpowied­niej opiece populacja z każdym rokiem rośnie w siłę i od trzech lata jest użytko­wana łowiecko. Obecnie – według infor­macji uzyskanych od łowczego koła – wiemy, że na terenie obwodu przebywa około 30–35 osobników, a odstrzał wynosi zaledwie 5–6 sztuk.

W tym samym czasie muflony poja­wiły się w obwodzie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Połczyn-Zdrój. Pochodziły również z zagrody Alexandra Jahre. Obecnie populacja w obwodzie Lasów Państwowych liczy około 60–70 sztuk, a odstrzał realizowany jest tam od czterech lat i wynosi 10 osobników. W sezonie łowieckim 2016/2017 jeden z myśliwych polujących w ośrodku strzelił tryka, którego ślimy zostały wycenione na 223,6 pkt CIC, co rów­nież plasuje je w ścisłej czołówce Polski.

Oba tryki strzelone w ubiegłym sezonie miały po 9–10 lat. Z informacji uzyskanych z koła łowieckiego i z nad­leśnictwa wiemy, że to niejedyne tak mocne tryki występujące w obwodach. W tym roku widziano jeszcze kilka młodszych osobników o potężnych śli­mach, których trofea za kilka lat mogą pretendować do rekordu kraju.

Wacław Matysek

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter