„Pan Tadeusz” w Krynicy

Plenerowy spektakl teatralny na podstawie IV księgi „Pana Tadeusza” był główną atrakcją V Hubertusa Krynickiego, zorganizo­wanego przez koła łowieckie z okręgu nowosądeckiego.

krynica-0Przedstawienie przygotowali aktorzy Teatru Nowego z Nowego Sącza. Kilkuset widzów mogło się zapoznać z tradycjami, zwy­czajami i przesądami myśliwskimi oraz zobaczyć interpretację IV księgi „Pana Tadeusza” pt. „Dyplomatyka i łowy”. Za oprawę muzyczną odpowiadał zespół Prehybianie.

Drugiego dnia uroczystości rozpo­częto w kościele Wniebowzięcia NMP hubertowską mszą świętą. Po nabo­żeństwie odbył się przemarsz pocztów sztandarowych. Defiladę uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Gra­nicznej z Nowego Sącza pod dyrekcją ppłk. dr. hab. Stanisława Strączka. W pochodzie uczestniczyli zaproszeni parlamentarzyści ziemi sądeckiej – posłowie na Sejm RP: Anna Paluch, Jan Duda, Józef Leśniak i Arkadiusz Mular­czyk, oraz przedstawiciel Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba.

Na deptaku wszystkich przywitał burmistrz Krynicy-Zdroju dr Dariusz Reśko i podkreślił, że impreza pro­muje pasję osób, które doskonale służą ojczystej przyrodzie. Parlamen­tarzyści mówili natomiast, że łowiec­two stanowi ważną część polskiej kultury, a gospodarka łowiecka to element gospodarowania zasobami naturalnymi.

Po części oficjalnej licznie zgroma­dzona brać myśliwska oraz kuracjusze i mieszkańcy Krynicy zobaczyli występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa oraz chóru myśliwych „Knieja” z Zamościa. Wiel­kie zainteresowanie wzbudził pokaz ptaków drapieżnych, przygotowany przez sokolników, oraz pokaz psów myśliwskich, który poprowadził Paweł Gucwa.

Każdy, kto przyszedł w tym dniu na krynicki deptak, mógł się również pokrzepić potrawami kuchni myśliw­skiej przygotowanymi przez „Karczmę Dziurnówka” z Wysowej-Zdroju. Imprezie dodatkowo towarzyszyła wystawa zorganizowana przez Oddział Katowicko-Nowosądecki Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Swoje stoiska zorganizowali rów­nież leśnicy, którzy promowali Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy oraz dorobek nadleśnictw Piwniczna i Nawojowa. Każdy chętny mógł spró­bować swych sił na wirtualnej strzel­nicy myśliwskiej. Nie zapomniano o dzieciach, dla których nowosądeckie diany przygotowały konkurs pla­styczny z ciekawymi nagrodami.

Hubertusowi towarzyszyły zawody w sześcioboju myśliwskim o krysz­tałowy puchar burmistrza Krynicy­-Zdroju. Po zaciętej rywalizacji na podium stanęli: Artur Małecki, Rafał Guzik i Hubert Wiśniewski.

Wacław Gosztyła / fot. Krzysztof Szpetkowski

krynica-2 krynica-3 krynica-1

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018