Piknik dla gęgawy

W wielkopolskiej gminie Kiszkowo od trzech lat odbywają się pikniki myśliwskie, będące wspólnym przedsięwzięciem Koła Łowieckiego nr 60 „Sokół” z Kiszkowa, szkół podstawowych w Łagiewnikach Kościelnych i w Sławnie oraz Urzędu Gminy w Kiszkowie. 

Pierwsze dwie edycje tej imprezy odbyły się w Łagiewnikach Kościelnych, a tegoroczna po raz pierwszy w Sławnie.

Warto podkreślić, że organiza­torzy pikniku – zarówno obie szkoły, jak i Koło Łowiec­kie „Sokół” – od kilku lat biorą udział w konkursie „Ożywić pola”. Z jednej strony impreza jest podsumowaniem dotychczasowych działań w obecnej edycji, z drugiej – okazją do pokaza­nia wykonanych działań mieszkańcom Gminy Kiszkowo oraz wszystkim zain­teresowanym, którzy zdecydowali sią na odwiedzenie pikniku.

Obecna edycja „Ożywić pola” jest „Rokiem gęgawy” i podczas pikniku nie mogło zabraknąć akcentów zwią­zanych z tym gatunkiem. Sama scena udekorowana była jak staw. W szu­warach zbudowanych z trzciny były oczywiście gęgawy. Wokół sceny ulo­kowano ekspozycje szkół, gdzie można było oglądać zdjęcia z akcji sadzenia remiz, zajęć terenowych, konkursów oraz prezentowano najróżniejsze prace plastyczne, których głównym tematem była jedyna lęgowa gęś w Polsce.

Obie szkoły przygotowały bardzo ciekawe programy artystyczne. Wystę­powali soliści oraz chóry. Dominowały piosenki o tematyce łowieckiej i ornito­logicznej. Wszyscy – łącznie z publicz­nością – odśpiewali „Hymn o gęgawie” napisany przez uczniów ze Sławna.

Uczestnicy pikniku obejrzeli również pokaz wabienia jeleni, któremu towa­rzyszyła pogadanka myśliwego Prze­mysława Różaka o młodych i starych bykach, samotnych i stadnych, i general­nie o tym pięknym gatunku. Na scenie zademonstrowano też odgłosy beko­wiska danieli oraz odgłosy wabienia dzików oraz lisa. Nie mogło zabraknąć sokolników, którzy przybyli z samicą jastrzębia gołębiarza i rarogiem, oraz myśliwych, którzy przygotowali pokaz psów myśliwskich.

Muzykę na najwyższym pozio­mie zaprezentował publiczności zespół muzyki myśliwskiej „Babrzy­sko” działający przy Zarządzie Okrę­gowym PZŁ w Poznaniu. Można było obejrzeć wystawę łowiecką myśli­wych z „Sokoła”, gdzie największą ciekawostką była kolekcja myłku­sów kozłów, medaliony dzików oraz potężne rosochy łosia.

Kolejne stoisko poświęcono edu­kacji przyrodniczej. Najmłodsi mogli układać megapuzzle sarny, daniela i jelenia, uczyć się rozpoznawania tro­pów, poznawać zwierzęta i ptaki leśne oraz grać w gry planszowe o tematyce ekologicznej.

Zakończeniem części oficjalnej było tradycyjne losowanie nagród w lote­rii fantowej. A potem rozpoczęła się zabawa taneczna, która potrwała do późnych godzin nocnych.

(IO)

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter