Pod zielonym sztandarem

Towarzyszą myśliwym podczas najważniejszych i najbardziej uroczystych chwil. Sztandary dowodzą naszego przywiązania do tradycji.

sztandar-00

Pojawiają się na zawodach strzeleckich i konkursach sygnalistów, podczas ślubowania nowo wstępujących i wręczaniu odznaczeń związkowych. Nie mogą się bez nich obyć jubileusze a także śluby i pogrzeby myśliwych. Poświęcenie sztandaru w kościele na życzenie większości członków koła stwarza możliwości zamanifestowania obecności myśliwych wśród lokalnej społeczności.

Szczególnie ważna jest uroczystość przekazania i rozwinięcia sztandaru. Od tego momentu bowiem rozpoczyna się jego historia. Pośród wielu wydarzeń z życia naszej organizacji, które dokumentowałem, do najbardziej niezwykłych i poruszających należało poświęcenie sztandaru przez dwóch księży: katolickiego i prawosławnego. W ten sposób uszanowano wyznania polujących w tym kole myśliwych.

Zbliża się czas uroczystości hubertowskich, licznych imprez związkowych, podczas których sztandary będziemy nieść wysoko, jako świadectwo naszej łowieckiej tożsamości.

Andrzej Wierzbieniec / fot. archiwum „Łowca Polskiego”

   sztandar-04 sztandar-05  sztandar-07 sztandar-08 sztandar-09 

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter