Poetycko o gęgawie

Łowiectwo i ochrona przyrody inspirują poetów – również tych najmłodszych. Stąd pomysł na konkurs na najlepszy wiersz o gęgawie.

Szkoły powiatu miechowskiego – którymi opiekuje się Zbigniew Skowronek z Koła Łowieckiego „Leśnik” z Krakowa – zorganizowały konkurs na najlepszy wiersz o gęgawie, a równolegle Międzyszkolny Konkurs Recytatorski wierszy Romana Janusza Marjańskiego – naczelnego redaktora „Łowca Świętokrzyskiego”, z zawodu nauczyciela polonisty, z zamiłowania poety i myśliwego.

W grudniu 2016 roku w Szkole Pod­stawowej w Antolce odbył się finał obu tych wydarzeń, w którym udział wzięły szkoły podstawowe z Antolki, Kozłowa, Miechowa, Przybysławic i Pstroszyc, a także kozłowskie gimnazjum.

W konkursie literackim jury przy­znało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii szkoły podsta­wowe I miejsce zajął Louis Chevallier ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie­chowie, II miejsce – Emilia Koszewska – Szkoła Podstawowa w Antolce, a III miejsce – Wiktoria Górnik ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie. Wśród gim­nazjalistów najlepsza okazała się Alek­sandra Włodarczyk, a na podium znala­zły się także Marzena Krupa i Dominika Smogór.

W finale wzięło udział 23 uczniów ocenianych przez jury, w skład którego – obok samego Janusza Marjańskiego – weszli m.in. Krzysztof Szpetkowski, Tomasz Ciepły, łowczy okręgowy z Kra­kowa, i Anna Michta, reprezentująca Zarząd Okręgowy PZŁ w Kielcach.

Wszyscy recytatorzy byli dobrze przygotowani do występu, wyka­zali się dużą kulturą języka i nie lada umiejętnościami aktorskimi, podkreślali członkowie jury. Osta­tecznie pierwsze miejsce w kategorii „podstawówek” przyznano Katarzy­nie Bielnickiej ze Szkoły Podstawo­wej w Antolce, drugie miejsca zajęła Oliwia Kaleta – Szkoła Podstawowa w Kozłowie, a trzecie Natalia Bała, także z Antolki. W kategorii gimna­zjów na podium znaleźli się Aleksan­dra Włodarczyk, a dalej Alicja Kroch­mal i Konrad Sęk.

Wszyscy uczestnicy i laureaci kon­kursów recytatorskiego i literackiego otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Koło Łowieckie „Leśnik” z Krakowa.

(mb)

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus