Polowanie na ekranie

W Republice Federalnej Niemiec od 9 maja w 160 kinach wyświetlany jest film zatytuło­wany „Na polowaniu – kto jest właścicielem natury?”.

W ten sposób co dziesiąte kino w Niemczech pokazuje obraz poświęcony łowiectwu. Jak podkreśla Nie­mieckie Stowarzyszenie Dystrybucji Filmów, taka liczba kin zaangażowanych w pokazy jest wyjątkowo duża w przy­padku filmu dokumentalnego.

Niemiecki Związek Łowiecki (DJV), promując film, pod­kreśla, że niebędąca dianą reżyser dokumentu Alice Agne­skirchner przenosi widza w fascynujący mikrokosmos – nie­miecki las. Pokazuje polowanie realistycznie, bezstronnie. Dokument ukazuje polowanie jako zjawisko społeczne bez patosu, z dużym naturalizmem. Tłumaczy, czym jest przy­roda, czy wciąż istnieje i jak ludzie dzielą swoje środowisko z dzikim zwierzęciem.

Lista kin uczestniczących w pokazach filmu nadal rośnie, a stowarzyszenia myśliwych organizują przy tej okazji liczne promocje, w tym degustacje potraw z dziczyzny.

(MG) / fot. K.H.Volkmar.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter