Polowanie w Yellowstone

Amerykański federalny urząd ochrony środowiska i zasobów naturalnych pod koniec czerwca wydał oświadczenie, z którego wynika, że populacja niedźwiedzi zasiedlająca Yellowstone nie będzie już podlegać ochronie federalnej na mocy ustawy o zagrożonych gatunkach.

Oznacza to, że władze federalne uznały, iż populacja grizzly zasiedlająca obszar najstarszego parku narodowego na świecie nie jest już zagrożona. W konsekwencji opieka nad tym gatunkiem, w tym także zasady gospodarowania populacją obejmu­jące możliwość polowania, przechodzą do kompetencji poszczególnych stanów i indiańskich rad plemiennych.

Dotyczy to obszarów parku oraz jego otoczenia, tworzącego tzw. Unikatowy Ekosystem Wielkiego Yellowstone, znajdującego się na terenach północno­-zachodniej części Wyoming, połu­dniowo-zachodniej Montany i wschod­niego Idaho. Ten obszar zajmujący dziś łącznie niemal 58,5 tys. kilometrów kwadratowych, jest zasiedlony obec­nie przez co najmniej 700 osobników – w połowie lat 70. ubiegłego wieku, gdy jego powierzchnia była dwukrotnie mniejsza, liczebność niedźwiedzi wyno­siła 136 osobników. Poza obszarem Wielkiego Yellowstone niedźwiedzie grizzly wciąż chronione są prawem fede­ralnym jako gatunek zagrożony.

Decyzja oznacza, że biolodzy zatrudnieni przez władze federalne do oszacowania sytuacji niedźwiedzi grizzly uznali, że liczebność i roz­mieszczenie poszczególnych osob­ników tego gatunku, a także trwa­łość i jakość zasiedlanego przez nie ekosystemu nie stanowią już dla tych zwierząt żadnego zagrożenia. Krytycy tej decyzji podkreślają, że wycofa­nie ochrony federalnej i przekaza­nie zarządzania populacją organom stanowym i plemiennym otwiera drogę do wprowadzenia możliwości polowań.

Paweł Tarski / fot. iStock

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus