Polują i promują

Myśliwi z węgorzewskiej „Cyranki”, która obchodziła niedawno jubileusz 70-lecia, wiedzą, jak mądrze i skutecznie promo­wać naszą pasję.

Polowanie wiąże się dla nich nie tylko z ochroną środowiska czy edukacją przyrodniczą, ale także z bada­niem historii Mazur. Ziemie, na których znajdują się dzierżawione przez myśli­wych obwody, od niepamiętnych cza­sów obfitowały w zwierzynę i stanowiły doskonałe tereny łowieckie. Pierwszy przywilej dotyczący rejonu węgobor­skiego (dawna nazwa ziemi węgorzew­skiej) został nadany Ruskiej Wsi w 1421 roku. Stanowił on, że połowa gospo­darzy służących krzyżackiemu domowi zakonnemu w Węgoborku ma ciągnąć na łowy tak często, jak tego żądano. W zamian należały się im 60 włók ziemi i wikt z upolowanej zwierzyny.

Z czasem okoliczne knieje zaczęły pustoszeć. Do odbudowy zwierzostanów przystąpiono na początku XIX wieku, kiedy do Puszczy Boreckiej introduko­wano jelenie. Wojny światowe, które przyniosło kolejne stulecie, na powrót pogorszyły sytuację. Na szczęście w 1946 roku polscy myśliwi – wśród nich wielu repatriantów z Kresów II Rzeczypospolitej – otoczyli tamtejsze łowiska swą opieką. Zwalczano kłusow­nictwo i ograniczano populację burych drapieżników, których liczba gwałtow­nie wzrosła po przejściu frontu.

Dziś koło gospodaruje w czterech obwodach o łącznej powierzchni 20 tys. ha. Plan łowiecki zakłada strzele­nie 20 jeleni, 171 saren i 230 dzików. Myśliwi uprawiają 32 ha poletek zapo­rowo-zgryzowych i produkcyjnych, uzy­skując 30 ton karmy treściwej. W łowi­skach znajduje się 30 paśników, 50 lizawek, 121 ambon i 54 zwyżki. Koło „Cyranka” może się także poszczycić domkiem myśliwskim „Hubertówką” oraz sztandarem, który odznaczono Złomem.

Trudne do przecenienia są zasługi kolegów z „Cyranki” dla kynolo­gii myśliwskiej. Nieżyjący już Ignacy Skrobot specjalizował się w hodowli wachtelhundów, wykazujących wyso­kie walory użytkowe, potwierdzone w konkursach regionalnych i krajowych. Z kolei Roman Chrząszcz zasłynął dzięki terierowi niemieckiemu podpala­nemu, który w 2006 roku uzyskał tytuł championa Polski.

Od węgorzewskich myśliwych można się uczyć popularyzowania łowiectwa. Zainicjowany przez nich Regionalny Festiwal Kultury Łowiec­kiej, w który angażują się ZO PZŁ w Suwałkach, RDLP w Olsztynie i Białymstoku oraz lokalne samorządy, doczekał się już jedenastej edycji. Inna impreza – Pióro Węgorzewskich Bagien – to doroczna inauguracja sezonu polowań na kaczki, połączona z koleżeńskim spotkaniem myśliwych na biesiadzie, wspaniale integrująca środowisko. Wreszcie koło „Cyranka” włącza się w akcję „Ożywić pola”, popularyzującą wśród młodzieży świa­domość ekologiczną. Skład zarządu: Tadeusz Ciborski – prezes, Przemysław Kaczmarczyk – łowczy, Mirosław Stęp­niak – skarbnik, Piotr Bartosz – sekre­tarz, Robert Stasiński – podłowczy, Wacław Stanisław Olszewski – członek zarządu, Dariusz Domański – członek zarządu.

Bohdan Jasiewicz

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter