Rocznica „Jenota”

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Jenot” z Pasłęka obchodzili w tym roku jubileusz 70-lecia.

Dzierżawią cztery obwody polne o łącz­nej powierzchni 20 tys. ha, ale ich łowiska są bardzo urozmaicone. Tak jak w wielu łowiskach, podstawowym gatunkiem łownym od wielu lat stał się dzik, którego liczebność „Jenot” próbuje ograniczać, strzelając rocznie około 300 sztuk. Dodatkowo w planie odstrzału jest ponad 20 jeleni oraz 200 saren. Wielu myśliwych miało również możli­wość obserwowania wilków, które znala­zły sobie dogodne miejsce na uroczysku Torfownia i pomagają myśliwym w redu­kowaniu pogłowia zwierzyny grubej.

Mimo dużej liczebności zwierzyny, dzięki doskonałej współpracy z miej­scowymi rolnikami oraz dużemu zaan­gażowaniu członków koła, udaje się ograniczać szkody w uprawach, które są na zdumiewająco niskim poziomie. Ochrona pól jest możliwa dzięki blisko dwóm setkom urządzeń łowieckich oraz uprawie 14 ha poletek zaporowych z topinamburem, kukurydzą, koni­czyną, lucerną i owsem.

Koło „Jenot” liczy obecnie 108 członków, jego chlubą jest piękna sta­nica „Henrykówka”, gdzie znajduje się duża sala kominkowa, a nad nią pięć pokoi dla myśliwych. Siedziba koła jest wykorzystywana nie tylko przez myśliwych, ale również przez młodzież ze szkół podstawowych w Bielicy, Sło­bitach i Dobrem, dla których stanica to miejsce, w którym zdobywają cenną wiedzę na temat przyrody i łowiectwa.

Obecnie zarządem kieruje Andrzej Kutkiewicz – jako prezes, który nie dałby sobie rady, gdyby nie miał do pomocy Zbigniewa Perłowskiego – łowczego, Andrzeja Pauksztełło i Krzysztofa Soko­łowskiego – jako podłowczych, Jana Adamczyka – skarbnika oraz Jana Chło­pickiego – pełniącego funkcję sekretarza.

Maciej Nartowski

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter