Rzeszów o gęgawie

Zespół szkół w Pogwizdowie współorganizuje Okręgowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Wiem wszystko o gęgawie”.

Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym, który – jak mówi szkolna koordynatorka „Roku gęgawy” Renata Chłanda – zachęcony pozytywnymi emocjami po nawiązaniu współpracy ze szkołą w Wampierzowie w ramach akcji „Ożywić pola” wyszedł z inicjatywą zaproszenia do wspólnego działania inne szkoły z terenu Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie.

Tak narodziła się idea zorganizowania Okręgowego Konkursu Przyrodniczego pod hasłem „Wiem wszystko o gęgawie”. Na zaproszenie z Pogwizdowa odpo­wiedziało aż 17 szkół! Po eliminacjach szkolnych uczniowie ze szkół podsta­wowych w Czerminie, Podleszanach, Czarnej Sędziszowskiej, Wampierzowie, Ziempniowie, Trzcianie (gm. Czermin), Tuszymie, Książnicach, Grzegorzówce, Futomie, Dąbrówce Wisłockiej, Mielcu (nr 1), Rzemieniu, Dobryninie, Rzędzia­nowicach, Dulczy Wielkiej, Bratkowi­cach (nr 2) oraz oczywiście Pogwizdowa spotkali się na finale, który odbył się w sali edukacyjnej NATURA 2000 Lasów Państwowych w Budach Głogowskich.

Patronat nad konkursem objął Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, reprezento­wany przez Mieczysława Struzika i Jana Banasia, a przewodniczącym komisji konkursowej był Józef Ciosek – ekspert w dziedzinie ornitologii. Ogromna wie­dza uczniów wprowadziła w zdumie­nie wszystkich zebranych – z komisją na czele. Najlepsi w finałowej rozgrywce okazali się – zajmując pierwsze miejsce ex aequo – Wiktoria Gomulec i David Gąsiorek z Dobrynia oraz Iga Nowak i Zuzanna Hess z Pogwizdowa. Na dru­gim miejscu uplasowały się Wikto­ria Działo i Maja Falarz – uczennice ze szkoły w Dąbrówce Wisłockiej.

Warto dodać, że podczas finału uczniowie, oprócz zmagań konkurso­wych, wzięli udział w zajęciach ekolo­gicznych prowadzonych przez biologa Jana Jodłowskiego, poświęconych Euro­pejskiej Strefie Ekologicznej NATURA 2000 wyodrębnionej na terenie gminy Głogów Małopolski. Dzięki głównemu sponsorowi nagród – Nadleśnictwu Gło­gów Małopolski – można było uhono­rować wszystkich uczestników pięk­nymi nagrodami i dyplomami.

DK

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter