Słoweński odstrzał

Władze Słowenii nie ugięły się pod naciskiem międzyna­rodowej opinii publicznej i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zwiększyły limity odstrzału wielkich drapieżników w sezonie 2017.

Do dys­pozycji myśliwych przeznaczono 93 licencje na niedźwiedzie i 8 licencji na wilki.

Zgodne z danymi z krajowej inwen­taryzacji tamtejszych drapieżników, kraj ten, którego 60 proc. powierzchni stanowią obszary leśne, zasiedla obec­nie 450–500 niedźwiedzi i około 50 wilków. W 2016 roku tamtejsi myśliwi dokonali odstrzału 83 niedź­wiedzi i 4 wilków. Zdaniem władz, populacje obu wielkich drapieżni­ków w Słowenii są stabilne i nieza­grożone, a do odstrzału przeznaczane są wyłącznie osobniki w liczbie wyni­kającej ze zrealizowanego przyrostu naturalnego.

Oczywiście nietrudno się domyślić, że tego rodzaju argumentacja nie znaj­duje żadnego zrozumienia i uznania wśród organizacji pseudoekologicz­nych, które zapowiedziały intensyfika­cję działań zmierzających do objęcia słoweńskich wilków i niedźwiedzi cał­kowitą ochroną.

Jan Bocheński / fot. Shutterstock.

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018

  • 8 Feb 2018

  • 7 Feb 2018