Śmiertelna pułapka

Grodzenia upraw leśnych siatką miały rozwiązać problem szkód. Być może przyszedł czas i odejdzie się od tej formy ochrony upraw, która nie zabezpiecza i jest przyczyną śmierci wielu gatunków dzikiej fauny.

Być może dla niektórych będzie to szokiem, ale z powodu ustawienia siatek wokół upraw apetyt zwierzyny wcale się nie zmniejszy. By zaspokoić głód, uda się ona w inny – nieogrodzony – fragment lasu i tam następuje komasacja szkód. O wiele ważniejszy wydaje się jednak inny aspekt. W niewidoczną siatkę uderzają ptaki, a sarny i jelenie, które próbują sforsować płoty, zaplątują się w śmiertelną pułapkę i giną w męczarniach. Część „pechowców” znajdują myśliwi lub leśnicy i udaje się je uratować.

JS / fot. archiwum Łowca Polskiego

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 13 Dec 2017

  • 12 Dec 2017

  • 11 Dec 2017

  • 10 Dec 2017

  • 9 Dec 2017

  • 8 Dec 2017

  • 8 Dec 2017

  • 6 Dec 2017

  • 5 Dec 2017

  • 4 Dec 2017