Śmiertelna pułapka

Grodzenia upraw leśnych siatką miały rozwiązać problem szkód. Być może przyszedł czas i odejdzie się od tej formy ochrony upraw, która nie zabezpiecza i jest przyczyną śmierci wielu gatunków dzikiej fauny.

Być może dla niektórych będzie to szokiem, ale z powodu ustawienia siatek wokół upraw apetyt zwierzyny wcale się nie zmniejszy. By zaspokoić głód, uda się ona w inny – nieogrodzony – fragment lasu i tam następuje komasacja szkód. O wiele ważniejszy wydaje się jednak inny aspekt. W niewidoczną siatkę uderzają ptaki, a sarny i jelenie, które próbują sforsować płoty, zaplątują się w śmiertelną pułapkę i giną w męczarniach. Część „pechowców” znajdują myśliwi lub leśnicy i udaje się je uratować.

JS / fot. archiwum Łowca Polskiego

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018