Stronie tropi

W Stroniu Śląskim i w pobliskim Bolesławowie pro­gram „Ożywić pola. Rok gęgawy” wyzwala wiele dobrych inicjatyw i pomysłów. 

Na przełomie stycz­nia i lutego br. uczniowie zebrali 60 kilogramów marchewek, buraków, jabłek, pietruszek, a następnie wyłożyli tę karmę w wybranych miejscach.

Warto podkreślić, że miejsca dokarmiania wybrano po wcześniejszym „czytaniu tropów” zwierzyny na śniegu. Młodzież ze strońskiej szkoły mogła w naturze rozpoznawać tropy jeleni, saren, dzików, a także lisów i zwierzyny drobnej. Przewodnikami – obok koordynator Jolanty Bogiel – byli dwaj leśnicy edukatorzy z Nadleśnictwa Międzylesie Kamil Dęb­ski i Tomasz Cudzik, którzy dwie godziny lekcyjne poświę­cili przekazaniu młodzieży informacji dotyczących sposobów rozróżniania tropów, a następne przez kolejne dwie godziny w tzw. szkolnym lasku opowiadali uczniom o drzewach i sza­cowaniu wieku na przykładzie 220-letniego buka, a także o zabezpieczaniu drzew przed zwierzyną.

Leśnicy odwiedzili też w tym samym okresie dzieci z przed­szkola „Bajlandia” w Bolesławowie. Przedszkolaki w ich towarzystwie zawiesiły na drzewkach widocznych z okien przedszkola kule z pokarmem dla ptaków. Następnie, już w przedszkolu, wysłuchały opowieści o jeleniach i sarnach oraz uczyły się ich rozróżniania. Przedszkolaki mogły obejrzeć poroża, a także posłuchać muzyki myśliwskiej, którą zaprezen­tował Kamil Dębski.

(MG)

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter