Świat bez kotów

W maju, dzięki darowiź­nie w kwo­cie miliona dolarów, w Australii ukończono budowę specjalnego ogro­dzenia, tworząc najwięk­szą na świecie strefę wolną od… kotów.

Filantropi z Sydney zobowiązali się zdublować każdą daro­wiznę na rzecz australij­skiej fundacji do łącznej kwoty miliona dolarów, umożliwiając w ten sposób wsparcie walki z tamtejszą plagą.

– Każdej nocy koty dziesiątkują liczeb­ność naszych rodzimych zwierząt. Co minutę ofiarą kotów pada ich 2 tysiące. To naprawdę oszałamiające! – tłuma­czy kierownik projektu Atticus Fleming.

Australia może się dziś pochwalić najdłuż­szym na świecie ogro­dzeniem chroniącym przed wpływem zdzi­czałych zwierząt domo­wych, wzniesionym dla ochrony tamtejszych torbaczy. Ogrodzenie o długości 44 km tworzy dziś obszar chroniony o powierzchni 94 km2. Dzięki zadeklarowanemu wsparciu można będzie przedłużyć go o co naj­mniej 135 km, aby utworzyć teren chro­niony o powierzchni 700 km2. Zdziczałe koty każdego dnia zabi­jają miliony ptaków. Przyrodnicy wskazują, że koty odpowiedzialne są za wymarcie 20 australijskich gatunków a zasiedlają dziś prawie cały kontynent.

(JC) / fot. Shutterstock / Wiadomości.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter