Sztandar dla „Bataliona”

W uroczystości nadania sztandaru – ufundowa­nego przez członków koła – uczestniczyli przedstawiciel Nadle­śnictwa w Mińsku Mazowieckim oraz proboszcz miejscowej parafii ksiądz Adam Praszczałek.

Aktu przekazania sztandaru dokonali wiceprezes Naczel­nej Rady Łowieckiej Gustaw Mrocz­kowski oraz przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Siedlcach Adam Wróblewski.

Historię koła przedstawił jego prezes Jerzy Pilchowski. Obecnie „Batalion” (dawniej z Warszawy, dziś z Miń­ska Mazowieckiego) liczy 53 człon­ków oraz 9 stażystów i gospodaruje w dwóch obwodach na Mazowszu i jednym w Wielkopolsce (łączna powierzchnia 16 909 ha). Koło wzo­rowo prowadzi gospodarkę łowiecką, utrzymując przy tym dobre stosunki z lokalnymi władzami, leśnikami i rol­nikami. Plan łowiecki: 40–50 jeleni (w tym 20 byków), 20–25 danieli (12 byków), 180 saren (90 rogaczy) i 200–220 dzików. Co roku w łowi­skach koła strzelany jest medalowy rogacz. W sezonie 2014/2015 Krzysz­tof Ositek upolował kozła, którego parostki w formie nieregularnego dwunastaka miały masę 697 gramów. Trofeum znalazło się na trzecim miej­scu pośród najmocniejszych parostków zdobytych w tamtym sezonie w Polsce.

Koło przeprowadziło introdukcję danieli, obecnie zasila łowiska bażan­tem i kuropatwą. Pokoty po polowa­niach zbiorowych uświetnia trzech sygnalistów. Zarząd: Jerzy Pilchowski – prezes, Roman Ptaszyński – łowczy, Tadeusz Gryglas – skarbnik, Andrzej Nowakowski – sekretarz, Łukasz Ositek – członek zarządu i Krzysztof Lamt­schek – członek zarządu.

Maciej Nartowski

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter