Uratowana panda

Panda wielka – jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie symboli ochrony gatunkowej – nie jest już gatunkiem zagrożonym.

Uznała tak Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, która monitoruje sytuację najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, prowadząc między innymi ich wykaz publikowany w tzw. Czerwonej Księdze. Na podsta­wie badań i monitoringu liczebności populacji azjatyckich niedźwiedzi zde­cydowano, że Ailuropoda melanoleuca może zostać przeniesiony z kategorii gatunków zagrożonych do kategorii gatunków narażonych.

Jest to niewątpliwa zasługa sukcesu chińskich programów ochrony przy­rody, które uruchomiono w ostatnim dwudziestoleciu i które owocują dziś liczebnością ponad 2000 osobników żyjących na wolności. Naukowcy pod­kreślają, że nie mniej istotne są dane pokazujące zahamowanie dotych­czasowych trendów spadkowych praktycznie we wszystkich obszarach obecnego naturalnego zasięgu wystę­powania tego gatunku, a także… popularności pandy jako symbolu ochrony przyrody.

Szczególną rolę w tych działaniach odegrała powołana przez myśliwych organizacja WWF (dawniej World Wildlife Fund, a obecnie World Wide Fund for Nature) – międzynarodowy fundusz ochrony środowiska, którego symbolem jest właśnie panda wielka. Jej charakterystyczne umaszczenie stało się ikoną wielu działań prowa­dzonych na rzecz najbardziej zagrożo­nych gatunków światowej fauny, stając się jednym z najbardziej rozpozna­walnych symboli ochrony środowi­ska na świecie. Mamy więc powód do radości i do dumy, bo chociaż poszczególne oddziały krajowe WWF zachowują dziś względem łowiectwa wstydliwą obojętność, niekiedy wręcz próbując za wszelką cenę oderwać się od swoich łowieckich korzeni, to jednak sukces wieloletnich działań na rzecz ochrony pandy jest także naszym udziałem.

Paweł Tarski / fot. Shutterstock.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter