W śmiertelnym uścisku

Dzięki projektowi monitoro­wania populacji jaguarów w Rezerwacie Gurupi w stanie Maranhao w brazylijskiej części Amazo­nii naukowcom udało się zarejestrować niezwykłe zdarzenie.

Film przedstawia konfrontację jaguara – największego drapieżnika Ameryki Południowej – z mrówkojadem.

Dotychczas naukowcy z dużą rezerwą podchodzili do opowieści miejscowych myśliwych, jakoby niekiedy znajdowali oni martwe ciała obu zwierząt zastygłe w śmiertelnym uścisku. Trudno było jednak dać wiarę temu, że pozbawione zębów mrówkojady miały stanowić dla kluczowych drapieżników kontynentu jakiekolwiek wyzwanie. Nie ma wąt­pliwości, że koty te należą do najnie­bezpieczniejszych zwierząt naszej pla­nety. W czasach, gdy jaguary – będące dziś pod ścisłą ochroną – przyciągały do Amazonii myśliwych z całego świata, miejscowi przewodnicy zwykli zaba­wiać swoich klientów opowieściami o wyjątkowym upodobaniu tych kotów do ludzkiego mięsa. Polując na jaguary, należało jedynie zapuścić się w głąb ich terytorium – koty miały być wabione obecnością ludzi i szansą na łatwy posiłek…

To prawda, że nieporadnie wyglą­dające mrówkojady wyposażone są w długie pazury, którymi zdolne są rozkopywać kopce i rozłupywać pnie drzew w poszukiwaniu owadów i ich larw. O ich sile przekonał się pewien brazylijski myśliwy, który pod­czas polowania w 2012 roku wykrwa­wił się na śmierć na oczach towarzy­szących mu synów w wyniku obrażeń wyniesionych ze spotkania z mrówko­jadem. Otoczone przez psy zwierzę, stając na tylnych łapach, skutecznie utrzymywało dystans. Nie chcąc przy­padkowo ranić psów, myśliwy zrezy­gnował ze strzału i podszedł do zwie­rzęcia z nożem…

Na obszarach, gdzie prowadzone były obserwacje z wykorzystaniem kamer i fotopułapek, często rejestro­wano spotkania jaguarów i mrówko­jadów. Wcześniej nie udało się jednak nagrać przebiegu takiej konfronta­cji. Z badań na temat diety jaguarów wynika, że mrówkojady stanowią 3,2 proc. ich diety, choć w niektórych rejonach Amazonii koty te wyspecja­lizowały się w swoich łowach na tyle, że uczyniły z mrówkojadów kluczowy składnik swojego menu – w niektórych obszarach równiny Pantanal stanowi on niekiedy nawet 75 proc. Nagranie z Gurupi jest pierwszym zarejestrowa­nym dowodem, że mrówkojady nie ustępują pola i w konfrontacji z jagu­arami czynią ze swoich pazurów broń, której nikomu nie wolno lekceważyć.

Mateusz Łukasiewicz / fot. Shutterstock.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter