Wilczy terror

Tak szybkiego przyrostu liczby tych drapieżników chyba nikt się nie spodziewał. W ostatnim czasie o wilkach w swoich okolicach usłyszeli mieszkańcy Dolnego Śląska, gdzie drapieżniki w ciągu jednej nocy zarżnęły ponad 20 owiec.

Gromadka, mała wieś w powiecie bolesławiec­kim, w której nikt wcześniej nie słyszał o atakach wil­ków. Ostatnio były tu widy­wane, lecz nikt nie wie­rzył, że mogą podejść tak blisko miejsco­wości, w szcze­gólności gdy okoliczne lasy obfitują w zwierzynę.

– Była noc z 5 na 6 maja – relacjo­nuje Jarosław Hubiak, wła­ściciel stada. – Po południu przyjechałem na pastwi­sko, gdzie trzymałem owce. Gdy podszedłem bliżej, doznałem szoku. Na łące leżało kilkanaście rozszarpa­nych zwierząt. Ich szczątki były poroz­ciągane po całej powierzchni, a trawa była czerwona od krwi i wnętrzno­ści. Najgorzej wyglądały dwa jagnięta, które przeżyły atak, miały jednak poważne rany. Próbowaliśmy je urato­wać, ale niestety, mimo naszej pomocy na drugi dzień padły.

Do ataku doszło 200 metrów od najbliższych zabudowań – na dwuhektarowej, ogrodzonej siatką działce, gdzie pasło się ponad 100 owiec. Sprawa została zgłoszona do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Właści­ciel wycenia straty na 10 tys. zło­tych. Niestety, mimo oszacowania szkód przez urzędników, Jarosław Hubiak do tej pory nie zna dokładnej wyceny strat i nie wie, kiedy dosta­nie odszkodo­wanie.

O zwiększa­jącej się z każ­dym rokiem populacji drapieżników na Dolnym Śląsku świad­czy również zmniejsza­jący się stan zwierzyny.

– Wilki na Dol­nym Śląsku pojawiły się niespełna dziesięć lat temu – mówi Ryszard Bryliński, łowczy okręgowy z Legnicy. – Na początku ich występo­wanie odnotowano w Borach Dol­nośląskich, dziś widywane są już w każdym obwodzie. Nie tak dawno, w połowie kwietnia, na przedmie­ściach Wrocławia wilk został potrą­cony przez auto, drugi zaś zginął w kłusowniczej pętli zastawionej w lasach nieopodal Lwówka Śląskiego.

Według raportów łowieckich, w okręgu legnickim występuje około 70 wilków.

Wacław Matysek / fot. Shutterstock,  pixabay.com (sandrapetersen).

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter